ULUSLARARASI KURULUŞLAR

                    ULUSLARARASI KURULUŞLAR

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

 • BM genel merkezi New York’tadır.
 • 24 Ekim 1945’te kurulmuştur.
 • Üye sayısı Güney Sudan’ın katılmasıyla 193 olmuştur.
 • Resmi dilleri Arapça, İngilizce, İspanyolca, Çince, Fransızca, Rusçadır
 • Temel Organları; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Vesayet Konseyi, Genel Sekreterlik, Uluslararası Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Konsey.

Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar

 • UNESCO (Birleşmiş milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
 • UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu)
 • IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı)
 • ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)
 • WB (Dünya Bankası)
 • WTO (Dünya Ticaret Örgütü)
 • ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
 • WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
 • IMF (Uluslar arası Para Fonu)
 • HABİTAT( Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi)
 • UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı)
 • UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
 • UNEP( Birleşmiş Milletler Çevre Programı)
 • UNFPA( Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
 • UNDCP(Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol programı)
 • WFP(Dünya Gıda Programı)
 • FAO(Gıda Tarım Örgütü)

Türkiye’nin Kurucusu ve Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Avrupa Konseyi (CE)

 • 1949’da kurulmuştur.
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CE’ye bağlıdır.
 • Avrupa Birliğinden farklı bir kuruluştur.
 • Eğitim, kültür alanlarında anlaşmalar kabul eden bir kuruluştur.
 • Avrupa Konseyine Belarus, Kazakistan, Kosova ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir.
 • Temel Organları; Bakanlar Komitesi, Parlamenterler asamblesi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler ve Sekreterlik.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)

 • 1970 yılında faaliyetlerini başlatmıştır.
 • 57 üyesi vardır.
 • Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed el-Useymin’dir.
 • Merkezi Cidde’dir.
 • Resmi dilleri Arapça, Fransızca ve İngilizce’ dir.
 • İslam aleminin tek çatı altında buluşmasını sağlayan tek kuruluştur.

Ekonomik İş Birliği Örgütü (ECO)

 • Merkezi Tahran’dır.
 • Resmi dilleri Türkçe, Farsça, Azerice, Afganca,Kazakça, Tacikce, Türkmence ve Kırgızca’dır.
 • Üye olan ülkeler; Türkiye, İran, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan’dır.
 • 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulmuştur.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

 • Merkezi Paris’tedir.
 • Türkiye dahil 34 üyesi vardır.
 • Resmi dili İngilizce’dir.
 • 2012 yılında dönem başkanlığı görevini Türkiye yapmıştır.
 • 1961 yılında kurulmuştur.

İslam Kalkınma Bankası(İKB)

 • Merkezi Cidde’dir.
 • 7 üye ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla 1973’te kurulmuştur.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı

 • Resmi dili İngilizce’dir.
 • 1992’de İstanbul’da üye ülkeler arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirmek; kişilerin, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
 • Üye ülkeler; Türkiye, Rusya, Sırbistan, Yunanistan,Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Romanya, Ukrayna, Moldova ve Arnavutluk’tur.

D-8 Ülkeleri (Gelişen 8 Ülke)

 • Bangladeş, Endonezya,İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’dir.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)

 • 1930’da faaliyete geçmiştir.
 • Merkezi; İsviçre-Basel’dir.
 • 55 Ülkenin merkez bankası üyedir.
 • Merkez Bankalarının bankası olarak bilinir.

Uluslararası Türk Kültürünün Teşkilatı (TÜRKSOY)

 • 14 üyesi vardır.
 • Merkezi Ankara’dır.
 • Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi, dış etkenlerle farklılaşmasının engellenmesi, Türkçe konuşan devletler, ülkeler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Güvenlik İş Birliği Teşkilatı(AGİT)

 • 56 üyesi vardır.
 • Merkezi Viyana’dır.
 • Resmi dili İngilizce’dir.

Türkiye’nin Üyesi Olduğu, Kurucusu Olmadığı Kuruluşlar

G-20 Ülkeleri

 • Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve AB Komisyonundan oluşur.

Avrupa Ödemeler Birliği (EPU)

 • OECD’e üye olan 50 ülke tarafından 1950’de kurulmuştur.
 • Amacı, çok yanlı bir denkleştirme sistemi aracılığı ile birlik içi ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak ve konvertibiliteye geçişi kolaylaştırmak olmuştur.

INTERPOL(Uluslararası Polis Teşkilatı)

 • 1923’de kurulmuştur.
 • Başkanı 2018 yılında seçilen Güney Koreli Kim Jong-yang’tır.
 • Merkez bürosu Fransa’nın Lyon kentidir.
 • 188 üyesi vardır.

NATO(Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

 • Genel sekreteri Jens Stoltenberg’dir.
 • 28 üyesi vardır.
 • 1949’da kurulmuştur.
 • Merkezi Brüksel’dir.
 • Türkiye 1952’de Kore’ye asker gönderdikten sonra NATO’ya alınmıştır.
 • AB’ye üye olup NATO ’ya üye olmayan ülkeler; İrlanda, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Malta ve G.Kıbrıs’tır.
 • Kurucu üyeler; ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya, İzlanda, Hollanda, Belçika, Lüksemburg’tur.

Türkiye’nin Üyesi Olmadığı Kuruluşlar

Avrupa Birliği (AB)

 • Türkiye aday ülkedir.
 • 28 resmi üyesi vardır.
 • 24resmi dili vardır.
 • Temel organları; Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Adalet Divanıdır.
 • 1951 yılında kurulmuştur.
 • AB’ye üye ülkeler 1999 yılında ‘Ekonomik ve Parasal Birlik’e geçmişlerdir.

Şengen Antlaşması

 • AB ülkeleri arasında hem kişilerin serbest dolaşımını sağlamak hem de güvenliği artırmak amacıyla 1985’te imzalanan ve 1990’da yürürlüğe giren anlaşmadır.
 • AB üyesi olmayan İsviçre 2008’de Şengen’e katılmıştır.
 • AB üyesi olmasına rağmen İngiltere ve İrlanda Şengen’e dahil değildir.

Avrupa Merkez Bankası

 • Euro alanı içinde bulunan 17 ülkenin para politikasını yönetmekle görevlidir.
 • 1998’te kurulmuştur.
 • Genel merkezi Frankfurt’tur.
 • Başkanı Mario Draghi’dir.

Avrupa Birliğinin Hedefleri

 • Tek Avrupa pazarı kurmak.
 • Ekonomik ve parasal birlik oluşturmak.
 • Avrupa vatandaşlığı kavramını oluşturmak.
 • Hukuk ve iç işleri alanında daha sıkı iş birliği gerçekleştirmek.
 • Ortak bir dış politika ve güvenlik politikasını uygulamak.

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü(OAPEC)

 • 1968’te Beyrut’ta kurulmuştur.
 • Amacı; petrol sanayisi ile ilgili faaliyetlerde üye ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek, petrol akımınının adil ve uygun miktarda olmasını sağlamaktır.
 • Mısır, Cezayir, Irak, Katar, Suriye, Bahreyn, Tunus Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri üye ülkelerdir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC)

 • Resmi dili İngilizce’dir.
 • 13 ülke üyedir.
 • Üye ülkelerin petrol politikaların belirlenmesi ve koordine edilmesi amaçlarıyla faaliyet gösterilir.
 • İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Venezuela tarafından Irak’ın başkenti Bağdat’ta kurulmuştur.
 • Üyeleri; Angola, Libya, Nijerya, Cezayir, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Ekvator ve Endonezya’dır.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi(NAFTA)

 • Kanada, ABD, Meksika anlaşmanın taraflarıdır.
 • 1994’teyürürlüğe giren NAFTA kapsamsında, söz konusu üç ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar liberalize edilmiş; ilk kez yabancı şirketlere, anlaşma ülkelerini uluslar arası tahkim kurullarında tek taraflı olarak dava etme hakkı tanınmıştır.

Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA)

 • Uluslar arası entegrasyon örgütüdür.
 • 1960’da Montevideo Antlaşması ile kurulmuştur.
 • Üyeleri;Meksika, Brezilya, Arjantin, Şili, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela’dır.

G-8 Ülkeleri (Gelişmiş 8 Ülke)

 • ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kanada ve Rusya’dan oluşmaktadır.
 • En son katılan ülke Rusya’dır.

Nordik Konseyi

 • 1952’de Norveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsveç tarafından kurulan ekonomik ve sosyal danışma amaçlı birliktir.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği(EFTA)

 • Merkezi Cenevre’dir.
 • İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn üye olan ülkelerdir.
 • AB’ye alternatif olarak kurulmustur.(1960)

Arap Fonu(AMF)

 • 20 Arap ülkesi fona üyedir.
 • Fon bölgeler ve hükümetler arası, bağımsız hukuksal yapısı olan bir kuruluştur.
 • 1977’de kurulmuştur.
 • Üye ülkeler; Cezayir, Bahreyn, mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen Cumhuriyeti’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir