6.SINIF MEB YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI 2.ÜNİTE (SAYFA 48-54 CEVAPLARI) 2019-2020

Sevgili Öğrenciler  sitemizde 2019-2020 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı Cevaplarını bulabileceksiniz. Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

Hazırlamış olduğumuz 6.Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları  Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki Sosyal Bilgiler  ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )

 

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 48-49-50-51-52-53-54)

6.Sınıf MEB Yayınları Tarihe Yolculuk Cevapları 

6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 48 (2019-2020)

Hazırlanalım

1.Orta Asya’yı çevreleyen yeryüzü şekillerini haritadan yararlanarak söyleyiniz.

Cevap : Haritayı incelediğim zaman Orta Asya’yı çevresi yüksek dağlarla kaplı, bozkır ve çorak alanlarla kaplıdır.

2.Yaşadığınız yeri düşünerek, coğrafi özelliklerin insanların yaşayış tarzı ve ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisini tartışınız.

Cevap: Coğrafi özellikler insan yaşamını direk olarak etkilemektedir.Örneğin deniz kıyısına yakın olan yerlerde balıkçılık ekonomik geçim kaynağı olmuşken iç bölgelerde ise tarım ile uğraşılmaktadır.Yine aynı şekilde Karadeniz Bölgesi engebeli olduğu için makineli tarım gelişmemişken diğer bölgelerimizde makineli tarım yaygındır.

Cevaplayalım

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda savaş aletleri, çanak çömlekler, kilimler, süs eşyaları vb bulunmuş olması Türklerin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını göstermektedir? Söyleyiniz.

Cevap:Arkeolojik kazılara bakıldığında Türklerin savaşçı bir toplum olduğu görülmektedir.Bunun yanı sıra ekonomik açıdan geçinmek için çanak, çömlek, kilim ve süs eşyaları yaptıklarını görmekteyiz.

6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 49 (2019-2020)

Cevaplayalım

1.Okuduğunuz parçadan yola çıkarak Türklerin yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?Tartışınız

Cevap: Türkler konar göçer bir hayat yaşamaktadır.Çadırlarda yaşamaktadırlar.Ekonomik olarak kilim,çömlek ve süs eşyaları  yapmışlardır.At önemli bir  hayvandır çünkü savaşlarda hızlı hareket edilmesi büyük avantaj sağlar.Bunun yanı sıra kılıç,ok yay gibi aletler önemli savaş aletleridir.

2.Türklerin atı evcilleştirmeleri,tekerleği kullanmaları göçlerini nasıl kolaylaştırmıştır?

Cevap :Atın evcilleştirilmesi ve tekerleğin icadıyla birlikte ağır malzemelerin (çadır malzemeleri vb.) daha kolay ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamıştır.Dolayısıyla yapılan göçlerinde hızlanması sağlanmıştır.

3.Konar göçer yaşantı içerisinde çadırların Türkler için önemini söyleyiniz?

Cevap: Konar göçer yaşantıda çadır en önemli malzemelerden biridir.Çünkü çadırların kolayca sökülüp takılması sonucunda göçlerin kolaylaşması sağlanmıştır.

6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 51 (2019-2020)

Cevaplayalım

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Hun Türklerinin siyasi yaşantıları hakkında  neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:Hun Türklerinde babadan oğula geçen bir sistem vardır.Ayrıca başında yöneten kişinin kendi veliahtını belirlemesinin yanı sıra çocuklarının da orduda hangi görev alacaklarını da belirlemiştir.

 

6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 52 (2019-2020)

Aşağıdaki haritayı inceleyerek verilen soruları cevaplayınız.

1.Haritadan faydalanarak Türklerin hangi yönlere ve bölgelere göç ettiğini söyleyiniz?

Cevap: Türkler Asya ve Avrupa’da pek çok noktalara göç etmiştir.Sibirya, Çin, Balkan toprakları,Orta Avrupa, Doğu Asya,Hindistan, Arap Yarımadası, Doğu Karadeniz ve Anadolu topraklarını sayabiliriz.

2.Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi,coğrafi,kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir.Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap: 

Siyasi: Türklerin daha geniş coğrafyada söz hakkına sahip olmuştur.

Coğrafi : Türkler daha verimli topraklara geçerek yerleşik hayata geçerek tarımın gelişmesine sebep olmuştur.

Kültürel: Türkler birden çok yere geç ettikleri için gittikleri yerdeki kültürlerden etkilenmiş ayrıca kültürel olarak da etkilemiştir.

Ekonomik: Yerleşik hayata geçerek kervansaraylar inşa ederek ticareti, tarım yaparak da geçimlerini sağlamışlardır.

6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 53 (2019-2020)

Hunların yaşantılarını dile getiren şiirden yola çıkarak, aşağıdaki açıklamalarda istene cevapları ağaçtaki kutucuklara yazınız.

6.Sınıf MEB  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 54 (2019-2020)

Cevaplayalım

1.Pazırık halısı, Türk kültürünün hangi alanında bize bilgi vermektedir?Söyleyiniz.

Cevap:Halıda bulunan bitkisel, hayvan ve geometrik motifler kullanılması Türklerin hayvan, bitki ve geometrik şekillerle ilgilendiğinin göstergesidir.

2.Her iki dokuma görselini inceleyerek benzerlik ve farklılıklarını nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Bayat kilimi koyun yününden yapılmışken, pazırlık halısı yünden yapılmıştır.Arıca bayat kilimi canlı renklerden yapılırken pazırlık halısı daha soluk renklerden dokunmuştur.

3.İki haberden yola çıkarak Türk Kültürünün sürekliliği hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Cevap:Türk kültüründe önemli bir yer tutan dokumacılığın, günümüzdeki öğrencilere ilham kaynağı olarak eski Türk geleneğini de canlandırmıştır.

 

6.SINIF MEB YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER SAYFA 17-45 CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

6.SINIF MEB YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER SAYFA 55-64 CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir