7.SINIF SOSYAL BİLGİLER EKOYAY YAYINLARI DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 45-61 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda ”7. Sınıf  Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarını” sizler hazırladık.

7.Sınıf  Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2019-2020

2019-2020 7.Sınıf  Ekoyay yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı 253 sayfadan oluşuyor. 7. Sınıf  Sosyal Bilgiler Ekoyay   yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Hazırlamış olduğumuz 7. Sınıf Ekoyay Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf sosyal ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler  Ders Kitabı Cevapları Ekoyay  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık . 7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 sayfalarının ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler  Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 2.Ünite ( Sayfa 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61) Cevapları  

2019-2020 7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe  Ders Kitabı 2.Ünite  Türk Tarihine Yolculuk  Cevapları

Osmanlı Devleti Fetih Siyaseti Cevapları.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 47 Cevabı   (2019-2020)

ETKİNLİK ZAMANI

1.Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?

Devşirme şeklinde asker alma sisteminden söz edilmektedir.

2.Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?

Yeniçeri ocağına asker olmaktadır.

3.Çocuklar neden Türk ailelerine verilmektedir?

Türk kültür gelenek-göreneklerini öğrenmeleri için.

4.Saray için verilen çocukların özellikleri neler olabilir?

Sorumluluk almayı bilen zeki, çalışkan ve devlet işlerine aklı yatan kişiler olabilir.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 48 Cevabı   (2019-2020)

Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

Yönetenler halkı ve devleti yönetir, Yönetilenler ise yönetenlerin vermiş oldukları emirleri yerine getirerek devlete vergi verir.

Günümüzde toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Osmanlı döneminde etnik yapı günümüze göre daha çeşitlidir. Bugünkü gelişen teknoloji ile birlikte sanayileşme ve modern tarıma geçildiği için ekonomik faaliyetler daha çok artmıştır.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 49 Cevabı   (2019-2020)

ETKİNLİK ZAMANI

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 50  Cevabı   (2019-2020)

Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hakim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?

Ticaret yollarını ele geçirerek ülke ekonomisini rahatlatmak istemişlerdir.Çünkü geçen kervanlardan vergi alıp para kazanmayı amaçlamışlardır.Ayrıca kendi ürettikleri ürünleri de satmışlardır.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 51  Cevabı   (2019-2020)

Günümüzde gazi unvanları kimler için kullanılmaktadır? Neden?

Askerliğini yaparken yaralanmış kişilere gazi unvanı verilir.

Vezir “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Kendi devletlerinin zayıf olduğunu anlayınca güçlü bir devletin himayesi altına girmek istemiştir.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 52 Cevabı   (2019-2020)

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslümlere haklar vermesinin siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur?

Siyasi olarak onların gönüllerini kazanarak huzursuzluk ve isyan çıkmasını engellemiştir.

Ekonomik olarak ise vergi vermeyi kabullenmişlerdir.

Askeri olarak da güçlenmemizi sağlamışlardır.

ETKİNLİK ZAMANI

1.Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?

İstimalet politikası(hoşgörü politikası ) uygulamıştır.

2.Fethedilen yerlere eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?

Halkın birden düzeninin bozulmaması için onların kendi istekleriyle yeni düzene geçmeye alışması için.

3.Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

Çünkü Osmanlı Devleti fetih ettikleri bölgede hoşgörü politikası uyguladığı için kendi kültürlerini kaybetmeden rahatça yaşamışlardır.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 53  Cevabı   (2019-2020)

ETKİNLİK ZAMANI

1.Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Osmanlı Devletin’de bir yer fetih edilirken adaletle hükmediyordu.Fetih ettiği bölgelerde masum  insanlara zarar vermeden yakıp yıkmadan fetih ediyordu.

2.Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir?

Fethedilen bölgelerdeki halkın yönetime olan güveninin artmasını dolayısıyla da halkın birlikte huzurlu bir şekilde yaşanması sağlanır.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 55  Cevabı   (2019-2020)

Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir?Neden?

Rumeli Hisarıdır.Çünkü boğazdan Bizans’a gelecek yardımları engellediği ve savaşın seyrini değiştirdiği için.

Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız?Neden?

Bizans’ın surlarını yıkmak için daha güçlü toplar kullanırdım.Ayrıca Rumeli Hisarından, Bizans surlarına kadar seyyar bir köprü inşa ederdim.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 57  Cevabı   (2019-2020)

ETKİNLİK ZAMANI

II.Mehmet’in 54.sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

-Fetih sonucunda Orta Çağ Kapanıp Yeni Çağ açıldı.

-1000 yıllık Bizans Devleti’ne son verildi.

-İstanbul Osmanlı Devleti başkenti oldu.

-İpek yolunun Avrupa’ya giden kolu ele geçirildi.

-Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 58 Cevabı   (2019-2020)

ETKİNLİK ZAMANI

İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Benzer Yönleri

-İki savaş için de büyük hazırlıklar yapılması

-Toplar dökülmesi

-Donanma kullanılması

-Büyük zafer elde edilmesi

Farklı Yönleri

-İstanbul’un fethinde kullanılan toplar daha büyüktü.

-Savaş stratejisi olarak şehir kuşatma yöntemi izlenmiştir.

-İstanbul’un fethi için yapılan hazırlıklar daha uzun sürmüştür.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 59  Cevabı   (2019-2020)

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

Rodos’un surları yüksek ve kalındır.Geçmesi kolay değildir.Rodos’u savunan askerler güçlüdür ve halka zulmediyorlar.

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 60 Cevabı   (2019-2020)

 

7.Sınıf Ekoyay  Yayınları Sosyal Bilgiler   Ders Kitabı 61 Cevabı   (2019-2020)

ETKİNLİK ZAMANI

Minyatürleri inceleyiniz.Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

 

2019-2020 7.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 7.SINIF EKOYAY YAYINLARI SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir