8.SINIF MEB YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI SAYFA 46-59 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “8. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe  Ders Kitabı Cevaplarını” sizler için hazırladık.

8.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe  Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite Cevapları 

2019-2020 8.Sınıf  Özgün  yayınları Türkçe  ders kitabı 284 sayfadan oluşuyor. 8. Sınıf Türkçe  MEB  yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Hazırlamış olduğumuz 8. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf Türkçe  ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf Türkçe   Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık . 8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe  ders kitabı sayfa 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284 sayfalarının ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf  Özgün Yayınları Türkçe  Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 8.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe  Ders Kitabı 2.Ünite ( Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59) Cevapları  

2019-2020 8.Sınıf Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı 2.Tema Milli Mücadele ve Atatürk Cevapları

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 46  Cevabı   (2019-2020)

1.”Bayrak” sözcüğü size neleri çağrıştırıyor?Anlatınız.

Bayrak bağımsızlık sembolüdür.Birlik ve bütünlüğümüzü ülkemiz için canını kahramanca feda eden şehitlerimizi çağrıştırıyor.

2.Özgürlük ne demektir? Özgür yaşamak neden önemlidir?

Özgürlük başka milletlere bağlı olmadan kendi ülkemizde bağımsız şekilde yaşamaktadır.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 48  Cevabı   (2019-2020)

1.ETKİNLİK

Metinde geçen sözcüklerle ilgili etkinliği ipuçlarından yola çıkarak örnekteki gibi çözünüz.Sarı renkli kutucukta ki harfleri numara sırasına göre birleştirip gizli sözcüğü bulunuz.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 49 Cevabı   (2019-2020)

1.Yazar, Hatice Nine’yi niçin unutamıyor olabilir?

Salihli’deki kadınların yaşadığı olaylardan dolayı yüzlerinde oluşan korku ve endişe Hatice Ninenin yüzünde yoktur.

2.Hatice Nine “Bayrak Sevgisi” uğruna nelere katlanmıştır?

Düşman bandırası altında esir kalmıştır.Beş kez bayrak uğruna sürgün edilmiştir.

3.Hatice Nine, bayrak sevgisini hangi sözleriyle dile getiriyor? 

Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım demiş, bayrağım nerede dalgalanıyorsa orada ölmek oraya gömülmek istiyorum sözleriyle dile getirmiştir.

4.Hatice Nine için yaşamda önemli olan nedir?

Öldüğünde cesedinin düşman bandırası altında kalmaması.

5.Okuduklarınızdan yola çıkarak “bayrak sevgisi” ile güven duygusu arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?

Bayrak bağımsızlık sembolüdür dolayısıyla da kendi ülkende özgürce yaşayabilmek demektir.Kendi ülkende özgürce yaşadığımız zamanda kendimizi güvende hissederiz.

6.Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?

İnsan ne olursa olsun kendi vatanında yaşamak ve ölmek ister.Çünkü vatan toprağı en güzel topraktır.

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikaye haritasını çıkartınız?

Kahramanlar: Hatice Nine

Başkahraman Kişilik Özellikleri: Vatan,millet ve bayrak sevgisinin bilincinde olan kişi

Kahramanın Fiziksel Özellikleri:Siyah gözlü, buruşmuş yüzlü, ihtiyar

Olayın Geçtiği Yer : Bursa,Salihli

Olayın Geçtiği Zaman: 11 Ekim

Olay: Esir düşen yaşlı kadının ülkesine tekrar dönebilmek için çaba harcaması.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 50 Cevabı   (2019-2020)

4.Etkinlik

Bayrağımızın Altında adlı metinden “örneklendirme,benzetme ve karşılaştırma ” cümlelerini bularak örnekteki gibi yazınız.

5.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarf-fiilleri (bağ-fiili)bulunuz.Zarf fillerin aldığı eki örnekteki gibi karşılarına yazınız.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 51 Cevabı   (2019-2020)

Aşağıdaki temalardan istediğinizi seçerek bir şiir yazınız.Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

-Türk Dil Kurumunu kurmuştur.

-Soyadı Kanunu’nu çıkarmıştır.

-Latin harflere geçilmiştir.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 52 Cevabı   (2019-2020)

1.Kendinizi bir sanat dalı ile ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz?

Resim sanatını seçerdim. Çünkü duygularımı düşüncelerimi kağıta aktararak anlatırdım.

2.Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

Atatürk’ün Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur sözünden anlaşıldığı gibi sanat bir ülke için çok önemlidir.Çünkü sanat insanların geniş düşünce dünyasına sahip olmasını sağlar buda ülkemizin gelişmesine katkı sağlar.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 56 Cevabı   (2019-2020)

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz.Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 57 Cevabı   (2019-2020)

2.ETKİNLİK

1.Musiki İnkılabının en büyük hedefi nedir?

Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü haline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesi en büyük hedefidir.

2.Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir?Nasıl etkili olmuştur?

Fransız Montesquedir.Kadınların ruhu adlı eserinin bir bölümünde müzikte yapılacak en ufak değişikliğin ülkenin bütün ayarlarında değişiklik ihtiyacı doğuracağını söylemiş ve Atatürk’de bundan etkilenmiştir.

3.Atatürk’ün iyi bit müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

Harp Akademisi’nde okurken  arkadaşlarıyla yapmış olduğu fasıllar müzik bilgisine sahip olmasında etkili olmuştur.

4.Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?

Atladım bahçeye girdim, Ayağına giymiş sedef nalini, bülbülüm, dağlar dağlar, Aliş’imin Kaşları kara, şahane gözler,Zeynep gibi türküler yer almıştır.

5.Atatürk,müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır?

Müzik eğitimi veren kurumları oluşturmuştur.1934 yılında Ankara’da açılan bir konservatuar örnek olarak gösterilebilir.

6.Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmalar yapardınız?

Sanatsal eğitim veren kurumları yaygınlaştırırdım. Sanatsal kurumlara gerekli teşvikin verilmesini sağlayıp vergiden de muaf tutardım.

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 58 Cevabı   (2019-2020)

8.Sınıf  Özgün  Yayınları Türkçe Ders Kitabı  Sayfa 58 Cevabı   (2019-2020)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir