8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili öğrenciler sitemizde 2019-2020 8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevapları yeni müfredat  (2019-2020) sizlerin derslerinizde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı cevaplarını hazırlamamızdaki amaç ödevlerinizi öncelikle kendinizin uğraşıp yapması daha sonra eksik ve hatalı yaptığınız noktaları bulup düzeltmeniz amacıyla hazırlanmıştır.Sitemizde bulunan cevapları buradan direk alıp yazmanız sizlerin gelişimine herhangi bir katkıda bulunmaz.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtebilirsiniz.Sizlere en kısa zamanda cevap verilecektir.

ÇALIŞMA SAATİMİZ ailesi olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında bütün öğrencilere başarılar dileriz.

2019-2020 8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 )

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1.Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da kurulan Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletlerinin hangileri olduğunu araştırınız.

Üçlü İttifak : Almanya,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu , Osmanlı Devleti

Üçlü İtilaf : İngiltere, Fransa, Rusya

NOT: İtalya önce ittifak devletleri grubundadır ancak savaş başladığında itilaf grubuna geçmiştir.

2.Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına sizce neden girmiş olabilir?

Cevap: Osmanlı devletinde bulunan subayların alman hayranı olması ve savaşı Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmelerinin yanı sıra Osmanlı Devletinin Balkan savaşları ve Trablusgarp savaşında kaybettiği yerleri geri almak istemesidir.

3.Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde kazandığı başarıların ona askerlik hayatında ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?

Cevap: Çanakkale Cephesinde kazanmış olduğu başarılar sonrasında halkın ve komutanların Mustafa Kemal’e olan güveni artmış olup Kurtuluş savaşında daha deneyimli bir komutanlık yetkisi sağlamıştır.

4.Birinci Dünya Savaşından sonra dünya barışını sağlamak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplayınız.

Cevap:Birinci Dünya Savaşı sonrasında yüzbinlerce sivilin ölmesi sonucunda sivil toplum örgütleri kurulmuştur.Devletler nezhinde ise Milletler cemiyeti kurulmuştur.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU

Araştırınız

Neden Birinci Dünya Savaşı’na “Dünya Savaşı” adı verilmiştir?

Cevap: Dünya’da ilk defa bir savaşa 20’den fazla ülke birbirleriyle savaşmış ve savaşın sonucunda da yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir.Bu sebeplerden dolayı Dünya Savaşı adı verilmiştir.

Dünya Devletlerinin karşı karşıya gelmelerinin en önemli nedeni ne olabilir araştırınız?

Cevap: En önemli nedeni büyük devletlerin ham madde arayışı ve sömürgecilik yarışıdır.Almanya ve İtalya Avrupa’daki diğer devletlere göre hammadde de geri kalmışlardır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Görüşünü Söyle

-Trablusgarp ve Birinci Balkan Savaşını kaybeden Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girme nedenlerinin neler olduğunu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Osmanlı devletinde bulunan subayların Alman hayranı olması ve savaşı Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmelerinin yanı sıra Osmanlı Devletinin Balkan savaşları ve Trablusgarp savaşında kaybettiği yerleri geri almak istemesidir.

-Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devletinde bir yönetici olsaydınız savaşa girme konusunda düşünceniz ne olurdu?

Cevap: Girmek istemezdim çünkü ülkemiz diğer ülkelere göre ekonomik ve  askeri olarak güçsüzdü.Bütün ülkelere boğaları kapatarak tarafsız kalırdım.

 

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Araştırınız

Osmanlı Devleti İngiltere, Fransa ve Rusya’ya neden güvenmiyordu?Bu devletlerin daha önce Osmanlı’ya karşı  nasıl bir politika izlediklerini araştırınız?

Cevap:Çünkü bu devletlerin ülkemiz toprakları üzerinde gözleri vardı  ve kendi aralarında yapmış oldukları gizli anlaşmalarla devletimizi paylaşmışlardı.

Soru/ Yorum

Bir devletin başka bir devlete güvenerek savaşa girmesini doğru buluyormusunuz?Görüşlerinizi açıklayınız.

Cevap: Kesinlikle doğru bulmuyorum.Çünkü savaşa kendi askerimiz, kendi sermayemiz ve  kendi silahımızı kullanmalıyız.Başka bir devlet kendi çıkarları için bizim yanımızda savaşa girer.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen soruları cevaplandırırız.

Osmanlı Devleti’ne sığınan iki Alman gemisine hangi isimler verildi?

Cevap: Yavuz ve Midilli isimleri verilmiştir.

Bu gemiler hangi ülkenin topraklarını bombalamışlardır?

Cevap : Fransa’nın Cezayir’deki üslerini bombalamışlardır.

 

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Kafkas Cephesi taarruzunun başarısız olmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Mevsim şartlarının olumsuz olması, bunun yanı sıra erzak ve cephaneliğin yetersiz olmasıdır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Sıra Sizde

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri özelliklerine göre yazınız.

Saldırı Cepheleri:  Kafkasya ve Kanal Cephesi

Savunma Cepheleri: Çanakkale,Irak,Suriye,Filistin,Hicaz-Yemen Cepheleridir.

Görüşünü Söyle

Harita ; 2.4 üzerinden Kut’ül Amare’nin hangi bölgede olduğunu bularak “Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta zorluk çekecektir.” sözünden ne anladığınızı söyleyiniz.

Cevap: 1.Dünya savaşının Irak Cephesinde itilaf devletleri ile ittifak devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muhaberesidir.Kahramanca bir kuşatmadır ve kelimelerle anlatılmayan bir kuşatmadır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Her yıl Gelibolu’ya gelen Anzaklar ile yine her yıl Sarıkamış’ta ataları için yürüyüş yapan Türk gençleri hangi yönlerden birbirine benziyorlar?

Cevap: Ataların ruhunu şad etme, onların ne zorluklarla bu topraklarını kazandıklarını anlama,kahraman atalarımızın orada yaşadıkları unutmayıp verilen emeğin  karşılığını verme amacıyla yapılan yürüyüştür.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Sıra Sizde

-Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak içi hangi teşkilat kuruldu.

Cevap: İsviçre’de 1919 yılında “Cemiyet2i Akvam” (Milletler Cemiyeti) kurulmuştur.

-Osmanlı Devleti ile yapılan barış antlaşmasının adı nedir?

Cevap: Sevr Barış Antlaşması.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Sıra Sizde

Osmanlı Devletini işgale hazırlanan İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşmasına hangi maddeleri eklediklerini yazınız?

Ulaşım:Bütün demir yolları halkın kullanımına açık olmak kaydıyla , itilaf devletleri tarafından kontol altına alınacaktır.Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz istihkamlarının itilaf devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

Haberleşme: Hükümet haberleşmesi dışında telsiz telgraf ve kabloların denetimi İtilaf devletlerine geçecektir.

Ordu: Osmanlı harp esirleri İtilaf devletlerinin elinde tutulacağı.Trablus ve Bingazideki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Görüşünü Söyle

ABD Başkanı Wilson’un ilkelerine uyulduğunu düşünüyormusunuz, sizce neden  Paris Barış Konferansın’da bu ilkeler dikkate alınmadı?

Cevap: Hayır uyulmamıştır.Çünkü Wilson ilkelere yenilen devletlerin işgal edilmeyeceği ve savaş tazminatı alınmayacağını söylüyordu.Ancak Osmanlı devleti işgal edilmeye ve doğal zenginlikleri de tazminat olarak alınmaya başlamıştır.Osmanlşı devleti parçalansın ve işgal edilsin diye Paris Konferansında bu ilkeler dikkate alınmamıştır.

 

8.SINIF NEV YAYINLARI İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2019-2020 İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir