(2019-2020) 12. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 12.Sınıf Biyoloji  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 12. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 * 3=15 puan)

1. DNA boyama tekniği ile DNA’nın kromozomların içerisinde bulunduğunu …………………………. bulmuştur.

2. Canlılarda gerçekleşen kimyasal tepkimelerin tümüne …………………….. denir.

3. Genden aldığı bilgiyi ribozoma ……………  taşır. 

4. Işık enerjisi kullanılarak inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesine ……………………… denir

5. Işığı emen ve renk veren maddelere ……………… denir.

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.  (5 * 3=15 puan)

1. (….) Helikaz enziminin DNA zincirlerini açar bu sırada ATP enzimi harcanmaz.

2. (….) tRNA, protein sentezinde kullanılacak olan aminoasitleri sitolazmadan ribozoma taşımakla görevlidir. 

3. (….) Glikoliz evresinde harcanan ATP miktarı, son ürün evresinde çıkan karbondioksit miktarından 2 tane fazladır.

4. (….) Fermantasyon oksijen kullanılarak yapılan metabolik süreçtir.

5. (….)Besinlerini kemosentez yoluyla üretenler kemosentetik canlılardır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (8*5 = 40p)

1.   I. Adenin

     II. Guanin

     III. Timin

     IV.  Urasil

Yukarıdaki bazlardan hangisi DNA ve RNA da ortak bulunur?

A) I ve II

B) III ve IV

C) II ve III

D) I ve IV

E) II ve IV

2. Aşağıdakilerden hangisi kök hücre ile ilgili doğru bir bilgidir?

A) Diğer doku ve organlara dönüşme yeteneği bulunmaz.

B) Laboratuvar ortamında elde edilme imkanı bulunmaz.

C) Yenilenme gücü yüksektir.

D) Göbek kordonundan elde edilebilirken, yetişkin bireylerden elde edilemez.

E) Farklılaşmış hücre tipleridir.

3. AAC   ATG    TTA dizilimine sahip DNA ipliğinin karşıt dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) CCA    TAC    AAT

B) TTG    TAC    AAT

C) GGT    TAC    GGT

D) TTG    TAC    CCT

E) CCA    TAC    AAT

4. I. RNA kendini eşleyemez.

    II. RNA çift sarmallıdır.

    III. RNA çeşitlerinin tamamı protein sentezinde görev alır.

Yukarıda verilen RNA ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur_

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II e III

D) I ve II

E) I ve III

5. DNA Parmak İzi adli vakalarda gerçek suçluyu bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntem ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Olay yerinde bırakılan saç, tırnak, deri hücreleri ile kan ve tükürüklerden elde edilen DNA baz dizilimi, şüphelilerin DNA baz dizilimi ile karşılaştırılarak gerçek suçlu bulunur.

B) Babalık davalarında da kullanılır.

C) Bitki ve hayvan ırklarının belirlenmesinde kullanılır.

D) Elektroforez adı verilen bir yöntemle aynı uzunluktaki DNA parçaları birbirine eklenir.

E) Baz dizileri PCR yöntemi ile çoğaltılır.

6. Fotosentez ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Klorofil bulunduran canlılar fotosentez yapabilir.

B) Yeşil bitki havadan yapraklardaki stomalarla karbondioksit, topraktan kökleriyle su alır.

C) Fotosentez için en uygun sıcaklık 30-35 derecedir.

D) Fotosentez için demir,mağnezyum,madensel tuzlar gerekir.

E) Klorofil bulunduran bitkiler ışıksız ortamda da fotosentez yapabilirler.

7. I. Kimyasal enerji kullanılır.

    II. Işıklı ve karanlık ortamlarda gerçekleşir.

   III. Kemosentetik canlılarda klorofil taşırlar.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi kemosentez için doğru bilgilerdir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız II

E) I, II ve III

8. Oksijensiz solunumla ilgili
I. Besin monomerlerinden koparılan elektronlar
ETS yardımı ile başka organik maddelere
aktarılır.
II. Fermantasyondan farklı olarak ETS kullanılır.
III. Madde döngüsü açısından oldukça önemlidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Fotosentez hızına etki eden faktörleri yazınız (10p)

2. Fosforilasyon nedir? Çeşitlerini yazınız. (10p)

3. Krebs Döngüsünü çiziniz. (10p) 

Cevap Anahtarı

A. Boşluk Doldurma Cevapları

1. Robert Feulgen

2. Metabolizma

3. mRNA

4. Fotosentez

5. Pigment

B. Doğru Yanlış Cevapları

1. Y

2. D

3. Y

4. Y

5. D

C. Çoktan Seçmeli Soru Cevapları

1.A     2.C     3.B     4.E     5.D    6.E     7.A     8. D   

D. Açık uçlu soruların cevapları

1. Klorofil miktarı, sıcaklık, ışığın şiddeti, ışığın dalga boyu ve CO2 miktarı

2. Organik maddelere fosfat grubu eklenmesine fosforilasyon denir. Substrat Düzeyinde Fosforilasyon, Oksidatif Fosforilasyon, Fotofosforilasyon

3.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir