MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

  MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

 • FARABİ
 • Filozof, mantıkçı, müzisyen ve bilimadamıdır.
 • Ses olayını fiziksel açıdan açıklayanilk bilim adamıdır.
 • EL-BİRUNİ
 • Matematik, astronomi, doğa bilimi,tarih, coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Güneş hareketlerinden mevsimbaşlangıç tarihlerini belirlemiştir.
 • Güneşin yüksekliğini hesaplamıştır.
 • Dünyanın çapını günümüz değerlerineyakın bulmuştur.
 • HAREZMİ
 • 0 rakamını ve X bilinmeyeninikullanan ilk kişidir.
 • Matematik, astronomi, coğrafyaalanlarında çalışmalar yapmıştır.
 • ‘Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine’adlı özet kitabı dünyanın ilk matematik kitabıdır.
 • İBNİ SİNA
 • Avicenna ve El-Kanun adlı kitabı tıpalanına büyük katkı sağlamıştır.
 • Jeoloji,tıp, farmakoloji, fizik,kimya, felsefe alanlarında bir dehadır.
 • GAZALİ
 • 457 adet kitap yazmıştır.
 • İslam alimi, filozof vemutasavvıftır.
 • ÖMER HAYYAM
 • Rubaileriyle ünlüdür.
 • Binom açılımını ve Pascal Üçgeninibulmuştur.
 • KAŞGARLI MAHMUD
 • Divanü Lügati’t-Türk ile bilinir.
 • İlk sözlüktür.
 • Eserin tek nüshası İstanbul’dabulunmaktadır.
 • CEZERİ
 • İlk sistem mühendisi, sibernetiğinbabası olarak bilinir.
 • ALİ KUŞÇU
 • Timur İmparatorluğu ve Osmanlıİmparatorluğunda astronom, matematikçi, dil bilimcidir.
 • Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için bulakabı almıştır.
 • AKŞEMSEDDİN
 • Fatih Sultan Mehmed’in hocası olarak bilinir.
 • Bilim ve tasavvufta olduğu gibi, tıp ve eczacılık alanında da ünlüdür.
 • ULUĞ BEY
 • Türk matematikçi ve astronomi bilginidir.
 • Gökyüzünün haritasını yapmayı başarmıştır.
 • Timur İmparatorluğunun 4.sultanıdır.
 • PİRİ REİS
 • Denizcidir.
 • Dünya Haritası’nı çizen coğrafyacı ve haritacıdır.
 • MİMAR SİNAN
 • Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisidir.
 • Çıraklık Eseri: Şehzade Cami
 • Kalfalık Eseri: Süleymaniye Camii
 • Ustalık Eseri: Selimiye Cami
 • 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen , 48 hamam yapmıştır.
 • KATİP ÇELEBİ
 • Tarih coğrafya, bibliyografya ve biyografya çalışmaları ile bilinir
 • Keşfü’z Zünun adlı eseri vardır.
 • EVLİYA ÇELEBİ
 • Seyahatname adlı eseri vardır.
 • HEZARFEN AHMED ÇELEBİ
 • Geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başarmıştır.
 • Uçmayı başaran ilk Müslüman bilim adamıdır.

One thought on “MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI”

 1. Ben eğlenirdi öğrenmeyi sizde gördüm gerçekten çok güzel hele ikili testler hem bilgini pekistiriyorsub h3m bilmediğini öğreniyorsun teşekkür ederim emeği geçen herkese

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir