10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “10. Sınıf  Gizem  Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı 7.Ünite  Cevaplarını” sizler için hazırladık.

10.Sınıf  Gizem Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı 7.Ünite Sayfa 49-54 Cevapları 2019-2020

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “10. Sınıf  Gizem  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevaplarını” sizler için hazırladık.

10.Sınıf  Gizem  Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 160 sayfadan oluşuyor. 10.Sınıf  İngilizce Gizem yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: SCHOOL LIFE

UNIT 2: PLANS

UNIT 3: LEGENDARY FIGURE

UNIT 4 : TRADITIONS

UNIT 5: TRAVEL

UNIT 6 : HELPFUL TIPS

UNIT 7: FOOD AND FESTIVALS

UNIT 8 :DIGITAL ERA

UNIT 9: MODERN HEROES AND HEROINES

UNIT 10: SHOPPING

Hazırlamış olduğumuz 10. Sınıf Gizem   Yayınları  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 10.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 10.sınıf  çalışma kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

10.Sınıf İngilizce  Çalışma  Kitabı  Cevapları Gizem  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı 7. Ünite Sayfa 49-50-51-52-53-54 Cevapları 2019-2020 

 

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 50 Cevapları

A. Discuss these questions with your partner.

Bu soruları partnerinizle tartışın.

1. Do you like festivals?

2. How do you usually feel at festivals?

3. What’s your favourite festival? Why?

B. Listen to the presenter and her guest. What festival are they talking about? Choose the correct answer.

Sunumu yapan kişiyi ve misafirini dinleyin. Hangi festivalden bahsediyorlar? Doğru cevabı seçin.

C. Listen again and put the steps of the process in the correct order.

Tekrar dinleyin ve sürecin adımlarını doğru sıraya koyun.

D. Work in pairs. Look at activity D again. Take turns to describe the process of carving a pumpkin. Use the following words to tell the order of the steps.

Çiftler halinde çalışın. D aktivitesine tekrar bakın. Kabak oyma işlemini tanımla. Adım sırasını söylemek için aşağıdaki kelimeleri kullanın.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 51 Cevapları

E. Read the steps below and complete the sentence.

Aşağıdaki adımları okuyun ve cümleyi tamamlayın.

F. Read the steps in activity F again. Write the process of making an omelet. Make sentences as in the example. Use the following sequence words.

Etkinlik F’deki adımları tekrar okuyun. Omlet yapma işlemini yazın. Örnekteki gibi cümleler kurun. Aşağıdaki sıra sözcüklerini kullanın.

G. Work in pairs. Look at activity G. Take turns to describe the proces of making an omelet.

Çiftler halinde çalışın. Aktivite g’ye bakın. Bir omlet yapma sürecini sırayla tanımlayın.

H. Imagine you have made a new type of cake, and your want to share the recipe with your friends. Write the process of making this cake. Make sentences as in the example. Then present the recipe to the class.

Yeni bir pasta yaptığınızı ve tarifi arkadaşlarınızla paylaşmak istediğnizi düşünün. Bu pastayı yapma işlemini yazın. Örnekteki gibi cümleler kurun. Sonra Tarifi sınıfa sunun.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 53 Cevapları

J. Read the text again and complete.

Metni tekrar okuyun ve tamamlayın.

K. Read these statements. Then read the text again and tick the corect column for each one.

Bu ifadeleri okuyun. Sonra metni tekrar okuyun ve her biri için doğru sütunu işaretleyin.

L. Work with a different partner. Look at activity 3 again. Talk about the festivals in turn.

Farklı bir ortakla çalışın. Etkinlik 3’e tekrar bakın. Sırayla festivaller hakkında konuşun.

M. Read the paragraph and fill in the gaps with the correct words.

Paragrafı okuyun ve boşlukları doğru kelimelerle doldurun.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma  Kitabı Sayfa 54 Cevapları

O. Word hunt: Find the following fstivals in the word square.

Kelime avı: Kelime maydanında aşağıdaki festivalleri bulun.

P. Work in groups of 4. Look at the festivals above. Take turns to answer these questions.

4’lü gruplar halinde çalışın. Yukarıdaki festivallere bakın. Bu soruları sırayla cevapla.

10.SINIF GİZEM YAYINLARI iNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir