12. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “12. Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders  Kitabı Cevaplarını” sizler için hazırladık.

12.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 5.Ünite Sayfa 49-57  Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 yılı İngilizce Ders Kitapları 2018-2019 yılına  göre değişmiştir Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

12.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 112 sayfadan oluşuyor. 12.Sınıf  İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: MUSIC

UNIT 2: FRIENDSHIP

UNIT 3: HUMAN RIGHTS

UNIT 4 : COMING SOON

UNIT 5: PSYCHOLOGY

UNIT 6 : FAVORS

UNIT 7: NEWS STORIES

UNIT 8 : ALTERNATIVE ENERGY

UNIT 9: TECHNOLOGY

UNIT 10: MANNERS

12.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 12. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite PSYCHOLOGY   (Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57)

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 50 Cevapları (2019-2020)

A.Below are words related to moods, mood tones.Work in groups and classify them as positive or negative.Use dictionaries if necessary.

(Aşağıda ruh halleri, ruh hali tonları ile ilgili kelimeler vardır.Gruplar halinde çalışın ve bunları pozitif veya negatif olarak sınıflandırın. Gerekirse sözlükleri kullanın.)

B.Look at the flashcards below and describe the moods as in the exapmles.

(Aşağıdaki bilgi kartlarına bakın ve örneklerde olduğu gibi ruh halini tanımlayın.)

2.A.What kind of things do you do for a change when there is a negative mood in your class?Discuss with your friends.

(Sınıfınızda olumsuz bir ruh hali olduğunda değişim için ne tür şeyler yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışın.)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 51 Cevapları (2019-2020)

B.Read the dialogue and find out what Mr.Timmons and his students do to change the negative mood.

(Diyaloğu okuyun ve Mr.Timmons ve öğrencilerinin olumsuz ruh halini değiştirmek için neler yaptığını öğrenin.)

C.How do you think Mr.Timmons dealt with the problem? Discuss with your friends.

(Sizce Mr.Timmons bu sorunu nasıl çözdü? Arkadaşlarınızla tartışın.)

D.Below are some of the dialogues Mr.Timmons had with some students to change.

(Mr.Timmons’ın değiştirmek için bazı öğrencilerle yaptığı diyaloglardan bazıları aşağıdadır.)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 52 Cevapları (2019-2020)

3.A.Below are expressions with negative moods and suggestions for each of them.Match the situations to suggestions.

(Aşağıda her biri için olumsuz ruh halleri ve önerileri olan ifadeler bulunmaktadır.Durumları önerilerle eşleştirin.)

B.Now,listen to Mrs.Caimer, talking to different clients and make a list of the suggestions she makes to change the negative moods of her clients.

(Şimdi, BayanCaimer’ı dinleyin, farklı müşterilerle konuşun ve müşterilerinin olumsuz ruh hallerini değiştirmek için yaptığı önerilerin bir listesini yapın.)

C.Work in pairs.Look at the role cards below and role-play a school counselor and a student after creating your dialogue.

(Aşağıdaki rol kartlarına bakın ve diyalogunuzu oluşturduktan sonra bir okul danışmanı ve bir öğrenciyi oynayın.)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 53 Cevapları (2019-2020)

4.A.Below are statements by different people about their moods.Read them and decide which of the items in the box on the left they depend on.More than one option is possible.

(Aşağıda farklı insanların ruh halleri ile ilgili ifadeleri bulunmaktadır.Onları okuyun ve soldaki kutudaki öğelerin hangilerine bağlı olduklarına karar verin. Birden fazla seçenek mümkündür.)

B.Describe your mood based on the following song lyrisc or picture through a plece of writing.Use sentences like those in Part 4A.

(Aşağıdaki şarkı sözü ya da resme göre ruh halinizi bir yazı yazarak açıklayın. Bölüm 4A’daki gibi cümleler kullanın.)

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 54 Cevapları (2019-2020)

5.A.Below is an anonymous poem in pairs, read it and discuss what kind of a mood tone ıt leads to.Once you have decided,read it aloud to your friends by reflecting its tone and ask for their comments.

(Aşağıda çiftler halinde anonim bir şiir, okuyun ve ne tür bir ruh hali tonuna yol açtığını tartışın.Bir kez karar verdikten sonra, tonunu yansıtarak arkadaşlarınıza yüksek sesle okuyun ve yorum isteyin.)

B.Listen to the people speaking and try to guess their moods.Circle the words that describe their moods, tones.More than one option is possible.

(Konuşan insanları dinleyin ve ruh hallerini tahmin etmeye çalışın. Ruh hallerini, tonlarını tanımlayan kelimeleri çevirin. Birden fazla seçenek mümkündür.)

6.A.Discuss the impacts of songs,paintings,photographs,films,etc,on people’s moods.Give exapmles from your own life.

(Şarkıların, resimlerin, fotoğrafların, filmlerin vb. İnsanların ruh halleri üzerindeki etkilerini tartışın.Kendi hayatınızdan örnekler verin.)

B.How do the following impact your mood? Write the number representing the amount beside each.

(Aşağıdakiler ruh halinizi nasıl etkiler? Her birinin yanındaki miktarı temsil eden sayıyı yazın.)

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 55 Cevapları (2019-2020)

C.Read the text find out whether you are aware of the factors impacting your moods.

(Ruh halinizi etkileyen faktörlerin farkında olup olmadığınızı öğrenmek için metni okuyun.)

D.Below are some people with their problems.Read the text and write the reasons underiying beside each statement.More than one option is possible.

(Aşağıda sorunları olan bazı insanlar var: Metni okuyun ve her ifadenin yanındaki nedenleri yazın. Birden fazla seçenek mümkündür)

 

2019-2020 12.SINIF MEB YAYINLARI DERS VE ÇALIŞMA KİTABI TÜM ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

3 thoughts on “12. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI (2019-2020)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir