2019-2020 12. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE 7. ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu yazımızda  “12. Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 7.ÜNİTE Cevaplarını” sizler için hazırladık.

12.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 67-74 Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.

12.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 112 sayfadan oluşuyor. 12.Sınıf  İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: MUSIC

UNIT 2: FRIENDSHIP

UNIT 3: HUMAN RIGHTS

UNIT 4 : COMING SOON

UNIT 5: PSYCHOLOGY

UNIT 6 : FAVORS

UNIT 7: NEWS STORIES

UNIT 8 : ALTERNATIVE ENERGY

UNIT 9: TECHNOLOGY

UNIT 10: MANNERS

12.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız. Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )  

2019-2020 12. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite NEWS STORIES  (Sayfa 67-68-69-70-71-72-73-74) Cevapları 

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 68 Cevapları (2019-2020)

A.What kind of patients are connected to a life support unit?

Yaşam destek birimine ne tür hastalar bağlı?

A.The patients who cannot supply their physical needs by themselves.

A.Fiziksel ihtiyaçlarını kendileri karşılayamayan hastalar.

B.Would you let doctors disconnect a beloved one from the life unit if they asked you to? Discuss with your friends.

Doktorların sizden istedikleri takdirde sevgili birinin yaşam birimiyle bağlantısını kesmesine izin verir misiniz? Arkadaşlarınızla tartışın.

No.It is imposible.

Hayır imkansız.

C.Below is a news story that was covered by a newspaper in the US.It ıs about a Turkısh woman.Read ıt and answer the questions.

Aşağıda ABD’de bir gazete tarafından ele alınan bir haber var, bu bir Türk kadın hakkında, soruları okuyup cevaplayın.

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 69 Cevapları (2019-2020)

D.Below is a jumbled list of the events in the news story.Work in pairs and put them info the correct order.

Aşağıda haber hikayesindeki olayların bir listesi var. Çiftler halinde çalışın ve bilgileri doğru sıraya koyun.

E.The reporter who interviewed. Sultan to learn the details of the news paraphrased some statements for the nwespaper.Work in groups and decide on Sultan’s original statements.Refer to the news story and circle the better option in italics.

Mülakat yapan gazeteci. Sultan, haberlerin detaylarını öğrenmek için gazeteler için bazı ifadeleri yorumladı. Gruplar halinde çalışın ve Sultan’ın orijinal ifadelerine karar verin. Haberlere bakın ve italik olarak daha iyi seçeneği daire içine alın.

2.Below are some statements with their paraphrased forms.Work ın groups and study the pairs find out how paraphrasing was achieved.Write the change/s in brackets as in the examples.

Aşağıda başka kelimelerle yazılmış bazı ifadeler verilmiştir.Gruplar halinde çalışın ve çiftleri inceleyin, nasıl başka ifadelere ulaşıldığını öğrenin. Değişiklikleri örneklerde olduğu gibi parantez içinde yazın.

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 70 Cevapları (2019-2020)

B.Imagine that you are a reporter and you have interviewed Oumar Hoidini, an earthquake survivor, for a story in your newspaper and below is what he told you about his experince.Paraphrase the story before submitting it to your editor.

Muhabir olduğunuzu ve depremden kurtulan Oumar Hoidini, gazetenizdeki bir hikaye için röportaj yaptığınızı ve aşağıda onun tecrübesi hakkında söylediği şey olduğunu hayal edin.Editörünüze göndermeden önce hikayeyi yorumlayın.Başka kelimelerle yeniden açıklayın.

C.Work in pairs.Find the answers to the questions in Oumar Houdini’s story.

Çiftler halinde çalışın Oumar Houdini’nin hikayesindeki soruların cevaplarını bulun.

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 71 Cevapları (2019-2020)

D.Write a news story or a past experience using the template below.Try to include answers to the questions in Part 2 C in your writing.Alternatively you can write an imaginary story.

Aşağıdaki şablonu kullanarak bir haber veya geçmiş bir deneyim yazın.Bölüm 2 C’deki soruların cevaplarını yazınıza dahil etmeye çalışın.Alternatif olarak, hayali bir hikaye yazabilirsiniz.

3.A.Why do you think Naim Süleymanoğlu was cailed “The Pocket Hercules”?

Sence Naim Süleymanoğlu’na neden Cep Herkül’ü deniyor?

Because, He is short and strong.

B.Listen to the first part of a record about Naim Süleymanoğlu and list the main events with their sequences.

Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir kaydın ilk bölümünü dinleyin ve ana olayları dizileriyle listeleyin.

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 72 Cevapları (2019-2020)

D. Listen to the second part of the record about Naim Süleymanoğlu and complete the text
below with cohesive devices.

A. Have you ever heard or experienced a drive under difficult weather conditions? If so,
share it with your friends.
B. What kind of precautions can we take before we start a long journey by car to minimize
risks?
C. Read the text and answer the questions.

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 73 Cevapları (2019-2020)

D. The table below has the three parts of the narrative you have read. Work in groups and
fill in the table with a list of the characteristic, key words (sequencers, cohesive devices,
verbs, etc.) special to each part of the story.

A. The illustrations below tell a news story that took place in a village of Indonesia. Work in
pairs and make a presentation based on the story. The expressions in the box may be of
help. 

 

12. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 74 Cevapları (2019-2020)

A. Study the notes about sentence stress.

B. Listen and focus on the sentence stress. Tapescript 7.3

C. Read the sentences and determine the stress of the sentences. Then, listen and check.
Tapescript 7.4. 

 

2019-2020 12.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI TÜM ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir