2019-2020 7.SINIF İNGİLİZCE 7.ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu sayfamızda “7. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 84-94  Cevaplarını” sizler için hazırladık.

7.Sınıf MEB   Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 84-94 Cevapları 

2019-2020 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1: APPEARANCE AND PERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4 : WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6 : CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8 : PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10: PLANETS.

7.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 7. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

 

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )

 

2019-2020 7. Sınıf MEB   Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite (Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94) Cevapları

UNIT 7: DREAMS CEVAPLARI

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 84 Cevabı (2019-2020)

1.What are the most and the least important things for a good future?Why?

İyi bir gelecek için en önemli ve en az önemli şeyler nelerdir?Niçin

2.Read Yusuf’s expectations.What are his predictions about money education etc?

Yusuf’un beklentilerini okuyun.Para eğitimi vb. hakkındaki tahminleri nelerdir?

 

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 85 Cevabı (2019-2020)

3.Match the pictures with the sentences in part 2.

2. bölümdeki resimleri cümlelerle eşleştirin.

4.Match the highlighted words in part 2 with the definitions below.

2. bölümde vurgulanan kelimeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.

 

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 86 Cevabı (2019-2020)

1.What do you expect from the future?

Gelecekten ne bekliyorsunuz?

2.7.1. Read and listen to the texts.What are they talking about? Circle the correct answer.

Metinleri okuyup dinleyin, neden bahsediyorlar? Doğru cevabı yuvarlak içine al.

 

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 87 Cevabı (2019-2020)

3.Read the texts in part 2 again and fill in the blanks.

Bölüm 2’deki metinleri tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.

4.Read again.Whose sentences could these be?Write their names.

Tekrar okuyun. Bunlar kim  olabilir?isimlerini yazın.

5. Make predictions about your life in ten years time and take notes.Then, tell them to the class.

On yıl içinde hayatınızla ilgili tahminlerde bulunun ve notlar alın ve ardından sınıfa söyleyin.

 

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 88 Cevabı (2019-2020)

1.Which professions can you see in this picture? What is your dream job?

Bu resimde hangi meslekleri görebiliyorsunuz? Hayalindeki meslek ne?

2. 7.2 Listen to the dialogue.What is Harry’s dream job?

7.2 Diyaloğu dinleyin Harry’nin hayalindeki iş nedir?

3. 7.3 Listen again and choose the correct one.

7.3 Tekrar dinleyin ve doğru olanı seçin.

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 89 Cevabı (2019-2020)

1.Build our own future.Circle at least one from each box and talk about your future plans.You can add more.

Kendi geleceğimizi inşa edin.Her kutudan en az bir tane daire içine alın ve gelecek planlarınız hakkında konuşun.Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

2.Walk around the class.Ask and answer about future predictions.You can take notes about your friend’s answers.

Sınıfta dolaşın ve gelecekteki tahminler hakkında cevap verin ve arkadaşınızın cevapları hakkında notlar alabilirsiniz.

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 90 Cevabı (2019-2020)

1.Think about what you will/ won’t do in fifty years.Why not?

Elli yıl içinde ne yapacağınızı / yapmayacağınızı düşünün.Neden olmasın?

2.Read the texts and put the sentences (a-f) in the right place.

Metinleri okuyun ve cümleleri (a-f) doğru yere koyun.

 

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 91 Cevabı (2019-2020)

3.Read the texts and underline the predictions that surprise you most.

Metinleri okuyun ve sizi en çok şaşırtan tahminlerin altını çizin.

4.Read again and answer the questions.

Tekrar oku ve soruları cevapla.

5.What do you know about the topics below? Choose two of them and make predictions. Will they make our live better or worse?Why?

Aşağıdaki konular hakkında ne biliyorsunuz? İkisini seçin ve tahminler yapın. Hayatımızı daha iyi mi yoksa daha kötü mü yapacaklar?

 

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 92 Cevabı (2019-2020)

Look at the photos and the topics.What will they be like in the future ? Write your predictions about them.

Fotoğraflara ve konulara bakın. Gelecekte nasıl olacaklar? Onlar hakkında tahminlerinizi yazın.

 

7. Sınıf  MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 93 Cevabı (2019-2020)

Work in groups.Read the sentences below and answer: Do you think it will happen? Then , compare your ideas with your friends.

Aşağıdaki cümleleri okuyun ve cevaplayın: Bunun olacağını düşünüyor musunuz? Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırın.

 

 

2019-2020 7.SINIF KÖK E YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir