2019-2020 9. SINIF İNGİLİZCE (TEENWİSE ) 6. ÜNİTE DERS KİTABI CEVAPLARI

Sevgili öğrenciler bu sayfamızda “9. Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 6.ünite Sayfa 73-84 Cevaplarını” sizler için hazırladık.

9.Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 6.Ünite  Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 yılı İngilizce Ders Kitapları 2018-2019 yılına  göre değişmiştir Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.9. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 120 sayfadan oluşmaktadır.

9.Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 120 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf  İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYİNG ABROAD

UNIT 2: MY EVRONMENT

UNIT 3: MOVİES

UNIT 4 : HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPİRATİONAL PEOPLE

UNIT 6 : BRİDDİNG CULTURES

UNIT 7: WORLD HERİTAGE

UNIT 8 :EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVİTATİONS AND CELEBRATİONS

UNIT 10: TELEVİSİON AND SOCİAL MEDİA

9.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 9.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlamış olduğumuz 9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir.Sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )

 

2019-2020 9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite  (Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83) Cevapları

 

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 74 Cevapları (2019-2020)

LISTENING& SPEAKING

1.Look at the pictures and match them with the activities.

(Resimlere bakın ve aktivitelerle eşleştirin.)

2.Read the sentences and write the speakers; customer (C) or waiter (W)

(Cümleleri okuyun ve konuşmacıları yazın; müşteri (C) veya garson (W))

3.Listen to Hiroko and Alice having breakfast at a cafe.Write the names of the food and drinks they order.

(Bir kafede kahvaltı eden Hiroko ve Alice’i dinleyin. Sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin adlarını yazın.)  

Sevgili Arkadaşlar  9.sınıf İngilizce 6.ünite cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 75 Cevapları (2019-2020)

4.Listen to the dialogue again.Number the questions as you hear.One is extra.

(Diyaloğu tekrar dinleyin. Duyduğunuz soruları numaralandırın. Biri ekstra.)

5.Listen again and tick the correct words.

(Tekrar dinleyin ve doğru kelimeleri işaretleyin)

6.Talk about your favourite breakfast.Answer the questions below.

(En sevdiğiniz kahvaltı hakkında konuşun.Aşağıdaki soruları yanıtlayın.)

7.Work in pairs.Imagıne you are at a cafe.Make to dialogue.

(Bir kafede olduğunuzu hayal edin.Diyalog kurun.)9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 76 Cevapları (2019-2020)

READING& WRITING

1.Guess and match the international dishes with the countries.Which one is popular in your country.

(Ülkenizde popüler olan uluslararası yemekleri ülke ile eşleştirin .Hangisi ülkenizde popüler.)

2.Fill in the blanks with the given words.Use your dictionaries.

(Boşlukları verilen kelimelerle doldurun Sözlüklerinizi kullanın.)

 9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 77 Cevapları (2019-2020)

3.Read the teenagers blogs from different countries.Match the halves 1-8 with a-h.

(Farklı ülkelerden gençlerin bloglarını okuyun.1-8 ile a-h arasını eşleştir. )

4.Read the blogs again and choose the correct options.

(Blogları tekrar okuyun ve doğru seçenekleri belirleyin.)

 
9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 79 Cevapları (2019-2020)

A.Read the text and write true (T) or false (F).

(Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

B.Answer the questions.

 9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 80 Cevapları (2019-2020)

LISTENING&SPEAKING

1.Look at the words under the pictures and fill in the blanks with them.

(Resimlerin altındaki kelimelere bakın ve boşlukları onlarla doldurun)

2.Read the steps of travelling to a different country.Guess and put them in the correct order.

(Farklı bir ülkeye seyahat etme adımlarını okuyun.Onları doğru sıraya koyun.)

3.Listen to four tracks about travelling.Choose the correct options.

(Seyahat hakkında dört parça dinleyin. Doğru seçenekleri seçin.)
9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 81 Cevapları (2019-2020)

4.Listen to the tracks again.Write true (T) or false (F).

(Parçaları tekrar dinleyin Doğru (T) veya yanlış (F) yazın)

5.Listen again and match the words as you hear.

(Tekrar dinleyin ve duyduğunuz gibi kelimeleri eşleştirin.)

 


9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 82 Cevapları (2019-2020)

READING& WRITING

1.a.Three teenagers are on holiday with their parents.They leave short messages for their parents at the reception desk.Read the message slips and match them with the cities they are in.

(Üç genç ebeveynleri ile tatilde. Resepsiyon masasında ebeveynleri için kısa mesajlar bırakıyorlar. Mesaj fişlerini okuyun ve bulundukları şehirlerle eşleştirin.)

2.Match the words with their opposites.

(Kelimeleri karşıtlarıyla eşleştirin.)

 


9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 83 Cevapları (2019-2020)

3.Read the travellers opinions about their favourite cities.Tick the information you find about them.

(Gezginlerin en sevdikleri şehirler hakkındaki görüşlerini okuyun.Onlar hakkında bulduğunuz bilgileri işaretleyin.)

4.Read the opinions again.Write true (T) or false (F).

(Görüşleri tekrar okuyun Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

5.Choose the correct options to join the sentences.

(Cümlelere katılmak için doğru seçenekleri seçin.)

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir