5.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 111-125 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda ”5. Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Cevaplarını” sizler hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 111-125 Cevapları 2019-2020

2019-2020 5.Sınıf  MEB  yayınları İngilizce ders kitabı 10 ünite 176 sayfadan oluşuyor. 5. Sınıf İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1:  Hello!

UNIT 2: My Town

UNIT 3: Games and Hobbies 

UNIT 4: My Daily Routine 

UNIT 5: Health 

UNIT 6: Movies

UNIT 7: Party Time

UNIT 8: Fitness

UNIT 9: The Animal Shelter

UNIT 10: Festivals

Hazırlamış olduğumuz 5. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık.5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 sayfalarının ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf MEB   Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Party Time (Sayfa 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125 ) Cevapları 

 

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı (2019-2020)

1.a) Answer the questions.

Soruları cevapla.

b) Tick the activities you do at a party and add three more.

Bir partide yaptığınız akvitileri işaretleyin ve üç tane daha ekleyin.

2. Write the words under the correct pictures.

Doğru kelimeleri altına yaz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı (2019-2020)

3. a) Circle your birthday and talk about it.

Doğum gününüzü daire içine alın ve bunun hakkında konuşun.

Sınıf içi etkinlik 

b) Read the dialogue and choose the correct option.

Diyalogu okuyun ve doğru seçeneği seçin.

c) Ask your friends about their birthdays and complete the table.

Arkadaşlarına doğum günlerini sor ve tabloları tamamla.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı (2019-2020)

4. a) Answer the question.

Soruyu cevapla

b) Read the picture story and complete the shopping list.

Resim öyküsünü kuyun ve alışveriş listesini tamamlayın. 

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı (2019-2020)

To do List

lots of drinks

lots of baloons

 

a big chocolate

part hats

a clown

5. Read the speech bubbles. Ask questions about the pictures and answer them.

Konuşma balonlarını okuyun. Resimler hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı (2019-2020)

6. Read the invitation card and answer the questions.

Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

7. Listen to the dialogue. What do her friends buy for Sue?

Diyaloğu dinleyiniz. Arkadaşları Sue için ne satın alıyor?

Books.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı (2019-2020)

8. a) Listen to the recording and match the people with the things they are talking about.

Kaydı dinleyin ve insanları bahsettikleri şeylerle eşleştirin.

b) Listen to the recording againg and write their birthdays.

Doğum günü kaydını tekrar dinleyin. 

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı (2019-2020)

9. a) Look at the pictures and answer the questions.

Resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

b) Read the picture story and complete the sentences.

Resim öyküsünü okuyun ve cümleleri tamamlayın.

1. books

2. it is late

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı (2019-2020)

10. Read the dialogue. Look at the pictures and make suggestions and excuses.

Diyaloğu oku. Resimlere bakın ve önerilerde bulunun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı (2019-2020)

FUN TIME

a) Write numbers from 1 to 6 on small places of paper. fold and choose one of them.

b) Go to that number and follow the instructions.

c) Answer the questions.

Note : Wait for your turn at ” miss a turn.”  Play in pairs.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı (2019-2020)

PROJECT

Prepare an invitation card for your birthday party.

Doğum günü partiniz için bir davetiye hazırlayın.

Reflect on your English

İngilizcenizi yansıtın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı (2019-2020)

LET’S PRACTICE !

Activity 1

Look at the pictures and complete the words.

Resimlere vak ve kelimeleri tamamla.

beverages     /      party hat

birthday party     /     birthday cake

candle       /       gift

decoration      /      invitation card

throe a party     /      balloon

Activity 2

Match the parts of the sentences and write.

Cümlelerin bölümlerini eşleştirin ve yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı (2019-2020)

Activity 3. Put the dialogues into the correct order and act out.

Diyalogları doğru sıraya koyun ve harekete geçin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı (2019-2020)

Activity 4. Look at the pictures and choose the correct statements.

Resimlere bakın ve doğru ifadeleri seçin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı (2019-2020)

Activity 5. Read the message and mark True or False

Mesajı okuyun ve Doğru veya Yanlış olarak işaretleyin.

Activity 6. Order the words and answer the questions.

Kelimeleri sıralayın ve soruları yanıtlayın.

 

5. SINIF MEB ve ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir