5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 105-118 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili Öğrenciler bu sayfamızda ”5. Sınıf  Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarını” sizler hazırladık.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 107-118 Cevapları 2019-2020

2019-2020 5.Sınıf  Özgün yayınları İngilizce ders kitabı 10 ünite 176 sayfadan oluşuyor. 5. Sınıf İngilizce Özgün yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1:  Hello!

UNIT 2: My Town

UNIT 3: Games and Hobbies 

UNIT 4: My Daily Routine 

UNIT 5: Health 

UNIT 6: Movies

UNIT 7: Party Time

UNIT 8: Fitness

UNIT 9: The Animal Shelter

UNIT 10: Festivals

Hazırlamış olduğumuz 5. Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık.5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 sayfalarının ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite (Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118) Cevapları  

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106  Cevabı (2019-2020)

WARM UP

Look at the poster. What can you do? Tell it to your friends.

Postere bak. Ne yapabilirsin? Bunu arkadaşlarınla paylaşın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107  Cevabı (2019-2020)

1. LISTENING AND SPEAKING

1A. Listen and write the children’s names.

Dinle ve çocukların isimlerini yazın.

1B. Listen again and mark the sentences “True” or “False”

Tekrar dinleyin ve “Doğru” veya “Yanlış” cümlelerini işaretleyin.

1C. Work in groups. Ask questions about the activities in the table and write your friends’ names in the correct boxes.

Gruplarla çalışın. Tablodaki etkinlikler hakkında sorular sorun ve arkadaşlarınızın adlarını doğru kutulara yazın.

1D. Look at your note in the table above and report the results to your class.

Yukarıdaki tablodaki notunuza bakın ve sonuçları sınıfınıza bildirin.

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108  Cevabı (2019-2020)

2. READING

2A. Complete the telephone conversation with the sentences below.

Telefon görüşmesini aşağıdaki cümlelerle tamamlayın.

2B. Read the telephone conversation again and answer the question.

Telefon görüşmesini tekrar okuyun ve soruyu cevaplayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109  Cevabı (2019-2020)

3.LISTENING

3A. Answer the questions.

Sorulara cevap verin.

3B. Listen and answer the questions.

Dinleyin ve sorulara cevap verin.

3C. Listen again and complete the sentences.

Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

3D. Work in groups of four. Choose a character. Listen again, practise your roles and dramtize the story in front of the class.

Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Bir karakter seçin. Tekrar dinleyin, rollerinizi uygulayın ve hikayeyi sınıfın önünde büyütün.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111  Cevabı (2019-2020)

6. SONG TIME

6A. Look at the pictures below and write the names of the sports and fitness activities.

Aşağıdaki resimlere bakın ve spor ve fitness aktivitelerinin adlarını yazın.

6B. Listen and complete the song with the words above.

Şarkıyı dinleyin ve yukarıdaki kelimelerle tamamlayın.

6C. Listen again and sing song.

Tekrar dinleyin ve şarkı söyleyin.

6D. Do you know any songs about sports in your languages? If yes, sing it to your friends.

Dillerinizde spor hakkında herhangi bir şarkı biliyor musunuz? Cevabınız evet ise arkadaşlarınıza söyleyin.

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112  Cevabı (2019-2020)

7. READING AND SPEAKING

7A. Look at the pictures below and answer the questions.

Aşağıdaki resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113  Cevabı (2019-2020)

7C. Read the speech bubbles again and complete the table.

Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve masayı tamamlayın.

7D. Work in groups. Describe your favourite sports or fitness activity to your friends, but don’t say its name. Look at the examples in activity 6B. Can your friends guess your activity?

Gruplarla çalışmak. En sevdiğiniz spor veya fitness etkinliğini arkadaşlarınıza açıklayın, ancak adını söylemeyin. Etkinlik 6B’deki örneklere bakın. Arkadaşlarınız etkinliğinizi tahmin edebilir mi?

8. FUN TIME

Match the equipment with  the correct sports.

Ekipmanı doğru sporlarla eşleştirin.

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114  Cevabı (2019-2020)

ASSIGNMENT

Colour the correct boxes for you.

Sizin için doğru kutuları renklendirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115  Cevabı (2019-2020)

ACTIVITIES

Activity 1

Match the words with the pictures.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116  Cevabı (2019-2020)

Activity 2

Look at the pictures and complete the text.

Resimlere bakın ve metni tamamlayın.

Activity 3

Read the text above again and answer the questions.

Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117  Cevabı (2019-2020)

Activity 4

Write Kate’s speeches in the correct places.

Kate’in konuşmalarını doğru yerlere yazın.

Activity 5

Read again and write “True” or “False”.

Tekrar okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118  Cevabı (2019-2020)

Activity 6

Fill in the table with your family members’ sports and fitness activities.

Tabloyu aile üyelerinizin spor ve fitness aktiviteleri ile doldurun.

Activity 7

Look at your notes above and write abourtt your own and your family members’ sports and fitness avtivities.

Yukarıdaki notlarınıza bakın ve kendiniz ve aile üyelerinizin spor ve fitness etkinliklerini yazın.

 

5.SINIF MEB ve ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir