6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6. ÜNİTE CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite  Cevaplarını” sizler için hazırladık.

6.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Sayfa 100-120 Cevapları 2019-2020

2019-2020 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 192 sayfadan oluşuyor.6.Sınıf  İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1: LIFE

UNIT 2: YUMMY BREAKFAST

UNIT 3: DOWNTOWN

UNIT 4 : WEATHER AND EMOTIONS

UNIT 5: AT THE FAIR

UNIT 6 : OCCUPATIONS 

UNIT 7: HOLIDAYS

UNIT 8 : BOOKWORMS

UNIT 9: SAVING THE PLANED

UNIT 10: DEMOCRACY

Hazırlamış olduğumuz 6. Sınıf MEB  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

6.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 6. Sınıf MEB  Yayınları   İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite OCCUPATIONS   (Sayfa 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120) Cevapları 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103  cevabı  (2019-2020)

B.Look at the pictures on pages 102 and 103.Match the occupaitons with the photos.(102 ve 103. sayfadaki resimlere bakın ve meslekleri eşleştirin)

(7) cook                               (6) driver                                (9) dentist                                (12) worker

(8) mechanic                    (11) architect                           (1) engineer                           (2 ) tailor

(10) salesman                   (3) hairdresser                      (4) manager                          (5)  lawyer

 

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104  cevabı  (2019-2020)

LISTENING

A.Listen to the conservation and write the names and jobs under the photos.Then matcth the photos with the sentences.(Korumayı dinleyin ve fotoğrafların altındaki isimleri ve işleri yazın.Ardından fotoğrafları cümlelerle eşleştirin.)

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105  cevabı  (2019-2020)

PRACTİCE

A.Read the sentences and write the occupations.(Cümleleri okuyun ve meslekleri yazın.)

1.I can exapmle paitents. [doctor]

2. I can cook delicious meals. [cook]

3. I can sew nice suits. [tailor]

4. I can  look after ill people.[nurse]

5. I can take orders and serve [waiter]

6. I can build roads, bridges and building. [engineer]

7. I can make and sell bread.[baker]

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106  cevabı  (2019-2020)

SPEAKING

Work in pairs.Think about your dream job.Ask and answer the questions to find out each other’s dream jobs.(Hayalinizdeki işi düşünün, birbirinizin hayalindeki işleri bulmak için soruları yanıtlayın ve cevaplayın.)

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107  cevabı  (2019-2020)

Read and complete.(Oku ve tamamla)

PRACTICE

Write the dates in the blanks.(Tarihleri boşluklara yazın)

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108  cevabı  (2019-2020)

LISTENİNG

A.Listen to the text and tick the correct answer in each line.(Metni dinleyin ve her satırdaki doğru cevabı işaretleyin)

Doğru Cevaplar

1.Actor

2.10 th November 9144

3.İstanbul

4.Worker

5.Tatlı Dilim

6.22 nd September 1977

7.7 th January 1984.

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109  cevabı  (2019-2020)

SPEAKING

Ask and answer the questions as in the example.(Örnekte olduğu gibi sorular sorun cevaplayın)

When was Mine born?

She was born on the seventeenth of January, 1980.

When was My brother’s birthday?

My brother’s birthday was The Fourth of August, Two thousand and ten.

When was Uncle Ali’s birthday?

His birthday was The Twenty-third of December, nineteen and sixty four.

When were Your birthday.

My birthday was (Kendi doğum tarihinizi ve yılını yazın).

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110  cevabı  (2019-2020)

GAME TIME

Trace and find Tom’s dream job.(Tom’un hayalindeki işi izleyin ve bulun)

I want to  a/an be lawyer.(Avukat olmak istiyorum.)

 

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 cevabı  (2019-2020)

A.Read the text and write True (T) or False (F9. Then correct the False statements.(Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Sonra Yanlış deyimlerini düzeltin)

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112  cevabı  (2019-2020)

B.Read the text on page 111 again and answer the questions.(111. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın)

WRITING

Now it’s your turn.

Write about the occupations and birthdates of your family members.

SIRA SİZDE

Aile üyelerinizin mesleklerini ve doğum günlerini yazınız.

Aşağıdaki örneklere göre aile üyeleriniz hakkında bilgileri yazabilirsiniz.

My father was born on ….. on 13 th June, 1965 ……

He is a/an ……   teacher …..

My mother was born on ………………….  on 11 th December, 1968 ………………………

She is a/an ………… housewife  …… ev hanımı.

My sister was born on ………. on 7th May, 2000 ……..

She is a ………… student …………

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114  cevabı  (2019-2020)

Listen to the song and complete.(Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın)

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115  cevabı  (2019-2020)

PROJECT TIME

Do some research and complete the chart.Then ask and answer the questions as in the example.(Biraz araştırma yapın ve çizelgeyi tamamlayın.Sonra örnekte olduğu gibi soruları sorun ve cevaplayın.)

CHECK YOURSELF (Kendini Kontrol Et)

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116  cevabı  (2019-2020)

PRACTICE TIME

1.Complete the sentences with the occupations in the box.(Kutudaki mesleklerle cümleleri tamamlayın)

nurse  waitress engineer salesman  tailor dentist farmer hairdresser.

2.Circle the correct option.(Doğru seçeneği daire içine alın)

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117  cevabı  (2019-2020)

3.Listen and answer the questions. (Dinleyin ve soruları cevaplayın)

 

 

6. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118  cevabı  (2019-2020)

4.Complete the sentences with “am/is/are/was/were ” and their negative forms.(Cümleleri “am / is / are / was / were” ve olumsuz formlarıyla tamamlayın.)

5.Correct the mistakes and rewrite the sentences.(Hataları düzeltin ve cümleleri yeniden yazın.)

 

 

 

2019-2020 6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One thought on “6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6. ÜNİTE CEVAPLARI (2019-2020)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir