6.SINIF MONOPOL YAYINLARI COURSEBOOK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE SAYFA 37-50 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “6. Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarını” sizler için hazırladık.

6.Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 37-50 Cevapları 2019-2020

2019-2020 6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 192 sayfadan oluşuyor.6.Sınıf  İngilizce Monopol yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1: LIFE

UNIT 2: YUMMY BREAKFAST

UNIT 3: DOWNTOWN

UNIT 4 : WEATHER AND EMOTIONS

UNIT 5: AT THE FAIR

UNIT 6 : OCCUPATIONS 

UNIT 7: HOLIDAYS

UNIT 8 : BOOKWORMS

UNIT 9: SAVING THE PLANED

UNIT 10: DEMOCRACY

Hazırlamış olduğumuz 6. Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

6.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları Monopol Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı 3. Ünite  DOWNTOWN (Sayfa 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50) Cevapları

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38  cevabı  (2019-2020)

1.Look, listen and repeat. Then make a sentence with each word. (Track 11) (Bakın dinleyin ve tekrar edin.Sonra her kelimeyle bir cümle kurun.)

e.g İstanbul is very crowded. (İstanbul çok kalabalık).

a.uptown: Şehir dışı

We have got a house uptown.(Şehir dışında bir evimiz var)

b.downtown: şehir merkezi

My father works in an office in downtown.(Babam şehir merkezinde bir ofiste çalışıyor)

c. kioks: büfe

I usually buy the newspaper from the kioks.(Genellikle gazeteyi büfeden alırım)

d. skycrapers : gökdelen

There are a lot of the skyscrapers in İstanbul.(İstanbul’da çok fazla gökdelen var)

e. street: cadde

The kioks is on the main street(Büfe ana cadde üzerinde)

f.traffic jam: trafik sıkışıklığı

There is a traffic jam in downtown now. (Şimdi şehir merkezinde trafik sıkışıklığı var.)

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39  cevabı  (2019-2020)

READING

2.Before you read, answer the questions: Is your hometown a city, a town or a village? (Okumadan önce,soruyu cevaplayın memleketiniz bir şehir mi,bir kasabamı yoksa köy mü?)

My town is a city.

3.Read Mandy’s speech and choose the correct option.(Mandy’nin konuşmasını okuyun ve doğru seçeneği seçin)

4.Read Mandy’s speech again and write true (T) or false (F). (Mandy’nin konuşmasını tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 cevabı  (2019-2020)

6.Before you listen,answer the question: Where is Rome?(Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Roma nerede?)

Rome is in İtaly.

7.Listen to the dialogue and answer the question:What does Sophia want from Jim? (Track  12)(Diyaloğu dinleyin ve soruyu cevaplayın. Sophia,Jimden ne istiyor?)

Sophia, wants a present from Jim. (Sophia, Jim’den bir hediye istiyor.

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 cevabı  (2019-2020)

8.Listen to track 12 again and complete the table.(12.parçayı yeniden dinleyin ve tabloyu doldurun.)

9.Look at the table in activity 8. Fill in the blanks to compare London and Rome.(8.aktvideki tabloya bakın.Londra ve Roma’yı karşılaştırmak için boşlukları doldurun)

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 cevabı  (2019-2020)

 

10.Look at the pictures and compare the two cities with each other.Use the keywords.(Resimlere bakın ve iki şehri birbirleriyle karşılaştırın.Anahtar kelimeleri kullanın)

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 cevabı  (2019-2020)

11.Before you read , answer the questions: Do you live downtown or uptown?(Okumadan önce soruyu cevaplayın.Şehir merkezinde mi,yoksa şehir dışında mı yaşıyorsunuz?)

I live downtown. (Şehir merkezinde yaşıyorum)

12.Read the dialogue and mark the correct picture.Which one is the uptown flat?(Diyaloğu okuyun ve doğru resmi işaretleyin.Hangisi şehir dışındaki daire?)

13.Read the dialogue again and write true (T) or false (F)

 

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 cevabı  (2019-2020)

16.Before you listen,answer the questions: Do you like going to the playground? What does do there?

17.Look at the picture and listen to Mary.Write the names.(Track 13)

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 cevabı  (2019-2020)

18.Listen to track 13 again and answer the questions.

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 cevabı  (2019-2020)

20.Before you read, answer the question: What is your favourite.

21.Read the sentences.Look at the pictures and write children’s names.

23.Sınıfınızdan 5 arkadaşınıza bakın.Ne yapıyorlar?Tanımlayın.

1.Murat is sleeping.

2.Cem is looking at the board.

3.Mehmet is listening to our teacher.

4.Samet is talking to Rukiye

5.Zehra is taking notes.

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 cevabı  (2019-2020)

24.Before you listen, answer the questions: Is there a square in your city/town?

Yes there is a square.It ıs called the city center

25.Listen to the dialogue and answer the question: What is there in Monument Square?

26.Listen to track14 again and write true (T) or false (F)

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 cevabı  (2019-2020)

-Write the new words in your visual dictionary.Draw or stick pictures or them.

-Think about a morning in your neighbourhood.what are the people doing?Draw or take a picture of your street and describe the people.

6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 cevabı  (2019-2020)

-Bir poster hazırlayın .Yaşadığınız yer ile ülkenizden başka bir şehri kıyaslayın. Örneğin; Erzurum Antalya’dan daha soğuktur.

 

2019-2020 6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.2019-2020 6.SINIF (TÜRKÇE-MATEMATİK-SOSYAL BİLGİLER ) DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

13 thoughts on “6.SINIF MONOPOL YAYINLARI COURSEBOOK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE SAYFA 37-50 CEVAPLARI (2019-2020)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir