6.SINIF MONOPOL YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 107-121 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu yazımızda “6. Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite  Cevaplarını” sizler için hazırladık.

6.Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 107-121 Cevapları 2019-2020

2019-2020 6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 192 sayfadan oluşuyor.6.Sınıf  İngilizce Monopol yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1: LIFE

UNIT 2: YUMMY BREAKFAST

UNIT 3: DOWNTOWN

UNIT 4 : WEATHER AND EMOTIONS

UNIT 5: AT THE FAIR

UNIT 6 : OCCUPATIONS 

UNIT 7: HOLIDAYS

UNIT 8 : BOOKWORMS

UNIT 9: SAVING THE PLANED

UNIT 10: DEMOCRACY

Hazırlamış olduğumuz 6. Sınıf Monopol Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf  diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz içi hazırlanmıştır.Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

6.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları Monopol Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf Monopol Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

 

2019-2020 6. Sınıf Monopol  Yayınları  Coursebook  İngilizce Ders Kitabı 8. Ünite (Sayfa 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121) Cevapları 

 

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 cevabı

1. Let’s  remember the prepositions. Look at the photos and complete the sentences with the words in the box.

Edatları hatırlayalım. Fotoğraflara bakın ve cümleleri kutudaki kelimelerle tamamlayın.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 cevabı

2. Before you listen, answer the question: What is your favourite object in your room.

Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Odanızdaki en sevdiğiniz nesne nedir.

3. Listen and locate these things in their correct places with lines in the picture below. Then draw them.

Aşağıdaki resimde çizgilerle bu şeyleri doğru yerlerinde dinleyin ve bulun. Sonra onları çizin.

4. Listen to track 26 again and fill in the blanks.

26. parçayı tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 cevabı

5. Look at the picture and describe the locations of people and things. Use the words below.

Resme bakın ve insanların ve şeylerin yerlerini tarif edin. Aşağıdaki kelimeleri kullan.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 cevabı

6. Before you listen, answer the questions: Do you visit nursing homes? Why / Why not?

Dinlemeden önce soruları cevaplayın: Bakım evlerini ziyaret ediyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

7. Listen to the telephone conversation and match the names with the names with the people as in the example.

Telefon görüşmesini dinleyin ve isimleri örnekte olduğu gibi isimlerle isimlerle eşleştirin. 

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 cevabı

9. Work in pairs. Look at the picture and talk about the locations of people, buildings and things.

Çiftler halinde çalışın. Resme bakın ve insanların, binaların ve eşyaların yerleri hakkında konuşun.

10. Write about the locations of people and things in activity 9.

İnsanların ve faaliyetteki şeylerin yerleri hakkında yazınız.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 cevabı

11. Before you read, answer the questions: Where do you like reading most? At the library, at school, or at home? Why?

Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: En çok nerede okumayı seviyorsunuz? Kütüphanede, okulda veya evde mi? Neden?

12. Read the dialogue and answer the question: Why did Casey want to borrow the book “The Adventures of Huckleberry Finn”?

Diyaloğu okuyun ve şu soruyu cevaplayın: Casey “Huckleberry Finn’in Maceraları” kitabını ödünç almak için ne istedi?

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 cevabı

14. Work in pairs. Think about the last week. Ask and answer questions as in the example.

Çiftler halinde çalışın. Geçen haftayı düşün. Örnekte olduğu gibi soru sorun ve cevaplayın.

15. Before you listen, answer the question: How many books do you read in a month?

Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Bir ayda kaç kitap okuyorsunuz?

16. Listen to the text and answer the question: Why does Charlie want to lend his tablet computer to his cousin?

Metni dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Charlie neden tablet bilgisayarını kuzenine vermek istiyor?

17. Listen to track 28 again and fill in the blanks.

28. parçayı tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 cevabı

18. What did you do at the weekend? Tell them to your friends as in the example.

Hafta sonu ne yaptın? Onları örnekte olduğu gibi arkadaşlarınıza anlatın.

19. Write a short paragraph to describe your last weekend or another week/day you want. Give information about the events and day/time.

Geçen hafta sonu veya istediğiniz başka bir hafta / günü açıklamak için kısa bir paragraf yazın. Olaylar ve gün / saat hakkında bilgi verin.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 cevabı

20. Look at the pictures below. Match and categorize them as in the example.

Aşağıdaki resimlere bakın. Bunları örnekteki gibi eşleştirin ve kategorilere ayırın.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 cevabı

21. Before you read, answer the question: What is your favourite book?

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: En sevdiğiniz kitap hangisidir?

22. Read the dialogue and answer the question: What did David’s teacher do in the library?

Diyaloğu okuyun ve şu soruyu cevaplayın: David’in öğretmeni kütüphanede ne yaptı?

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 cevabı

24. Read the dialogue in activity 22 again and answer the questions.

Etkinlik 22’deki diyalogu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

25. Look at the picture in activity 22 and the one below. Where were the students, the teacher and the books in the library yesterday? Say them as in the example. Use the words in the box.

Etkinlik 22 ve aşağıdaki resimdeki resme bakın. Dün öğrenciler, öğretmen ve kütüphanedeki kitaplar neredeydi? Bunları örnekteki gibi söyleyin. Kutudaki kelimeleri kullan.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 cevabı

26. Look and find these words in the puzzle.

Bakın ve bu kelimeleri bulmacanın içinde bulun.

6. Sınıf Monopol  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 cevabı

=> Write the new words in your visal dictionary, stick or draw pictures for them.

Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın, yapıştırın veya resimler çizin.

Read the sentnces and give points between 0 and 10.

Cümleleri okuyun ve 0 ile 10 arasında puan verin.

 

6.SINIF MONOPOL ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir