7.SINIF KÖK E YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 93-105 CEVAPLARI 2019-2020

Sevgili öğrenciler bu sayfamızda “7. Sınıf KÖK E Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite  Cevaplarını” sizler için hazırladık.

7.Sınıf KÖK E  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 93-105 Cevapları 

2019-2020 7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. İngilizce Kök-e yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

UNIT 1: APPEARANCE AND PERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4 : WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6 : CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8 : PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10: PLANETS.

7.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları KÖK E Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 7.Sınıf KÖK E Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz 7. Sınıf Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir. Unutmayınız ki sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

 

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )

 

2019-2020 7. Sınıf Kök E  Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite (Sayfa 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105) Cevapları

 

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 95 Cevabı (2019-2020)

1. 2. Read the text again Complete the sentences.

Metni tekrar okuyun Cümleleri tamamlayın. 

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 96 Cevabı (2019-2020)

Vocabulary

1.Fill in the blanks using the words in the box. There is one extra word.

Kutudaki kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun. Fazladan bir kelime var.

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 97 Cevabı (2019-2020)

1C. Grammar

Complete the sentences using ‘will’ or ‘won’t’

Cümleleri ‘irade’ veya ‘olmaz’ kullanarak doldur.

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 98 Cevabı (2019-2020)

Read the situations below and make predictions about the future. Work with your friend. 

Aşağıdaki durumları okuyun ve gelecek hakkında tahminler yapın

Writing

Now write about your predictions in the speaking activity. Share your ideas with the class

Şimdi konuşma etkinliğindeki tahminlerinizi yazın. Fikirlerinizi sınıfla paylaşın.

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 99 Cevabı (2019-2020)

1. Listen to the conversation between two friends, Michael and Mary. Who will in a big city? Why?

İkisi arasındaki konuşmayı dinleyin arkadaşlar, Michael ve Mary. Kim büyük kentte yaşayacak? Neden?

2.Listen again and mark the sentences as True(T) or false(F)

Tekrar dinle ve cümleleri doğru (T) veya yanlış(F) olarak işaretle

Complete the sentences using the words in the box.

Kutudaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın.

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 100 Cevabı (2019-2020)

1E Skills

1.Read the text quickly and choose the best title.

Metni hızlı bir şekilde okuyun ve en iyi başlığı seçin.

c) The Future of the World

Dünyanın Geleceği.

2. What does Jasmine predict about the future of the world? Read the text again and complete the tables below. Write her positive and negative predictions

Yasemin dünyanın geleceği hakkında ne tahmin ediyor? Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki tabloları doldurun. Olumlu ve olumsuz tahminlerini yazın.

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 102 Cevabı (2019-2020)

1. Discuss the questions below with your partner.

Aşağıdaki soruları eşinizle tartışın

2. Listen to the text about Ryan Wang. Will he play the piano in the future?

Yazıyı dinle Ryan Wang gelecekte pianı çalacak mı?

3. Listen to the text again. Number the sentences.

Metni tekrar dinleyin ve cümeleri numaralandırın.

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 103 Cevabı (2019-2020)

Roll the dice and move aheah. Look at the picture and make a prediction using ‘will/wont’t’.

Zarları at ve ilerle. Resme bak ve ‘will/ won’t kullanarak bir tahmin yapın.

7. Sınıf  Kök E Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 104 Cevabı (2019-2020)

Think about your expection from the future. What are your dreams for the future? Write  a letterabout your dreams and expectations from the future. Read it to your friends.

Gelecekten beklentinizi düşünün. Gelecek için hayalleriniz neler? Gelecekten gelen hayalleriniz ve beklentileriniz hakkında bir yazı yazın. Arkadaşlarınıza okuyun.

Now it is time to do the activities in Let’s practise More on page 170-172.

Şimdi 170-172 sayfalardadaki daha fazla pratik yapalım. Etkinlikleri yapma zamanı

Which words did you learn in this unit? Go to your visual dictionary and record them.

Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendin? Görsel sözlüğünüze gidin ve kaydedin.

 

 

7.SINIF MEB ve KÖK E YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir