9. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 61-72 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu sayfamızda “9. Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 5.ünite Sayfa 61-72 Cevaplarını” sizler için hazırladık.

9.Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 5.Ünite  Cevapları 2019-2020

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 yılı İngilizce Ders Kitapları 2018-2019 yılına  göre değişmiştir Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.9. Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 120 sayfadan oluşmaktadır.

9.Sınıf  MEB  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 120 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf  İngilizce MEB  yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYİNG ABROAD

UNIT 2: MY EVRONMENT

UNIT 3: MOVİES

UNIT 4 : HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPİRATİONAL PEOPLE

UNIT 6 : BRİDDİNG CULTURES

UNIT 7: WORLD HERİTAGE

UNIT 8 :EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVİTATİONS AND CELEBRATİONS

UNIT 10: TELEVİSİON AND SOCİAL MEDİA

9.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları MEB  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 9.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlamış olduğumuz 9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir.Sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )

 

2019-2020 9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 5. Ünite  (Sayfa 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71) Cevapları

 

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 62 Cevapları (2019-2020)

LISTENING & SPEAKING 

1. Look at the picture and complete the descriptions with the correct names.

(Resme bakın ve açıklamaları doğru adlarla tamamlayın.)

2. Describe your friends using the words in exercise.

(Egzersizdeki kelimeleri kullanarak arkadaşlarınızı tanımlayın.)

3. Look at the pictures again in exercise 1 and compare the people.

(1. egzersizde resimlere tekrar bakın ve insanları karşılaştırın.)

4.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

 

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 63 Cevapları (2019-2020)

5. Listen to Sara and Anita talking about the inspirational characters in the photo.

(Sara ve Anita’nın fotoğraftaki ilham verici karakterlerden bahsetmesini dinle.)

6. Listen to the dialogue again. Fill in the blanks with the correct names.

(Diyaloğu tekrar dinleyin. Boşlukları doğru adlarla doldurun.)

7. Look at the two pictures to find the differences. Then compare them using these verbs. 

(Farklılıkları bulmak için iki resme bakın. Sonra bunları bu fiilleri kullanarak karşılaştırın.)

 

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 64 Cevapları (2019-2020)

1. Tick the correct option for you.

(Sizin için doğru seçeneği işaretleyin)

2. Work in pairs. Why do you use social media? Share your opinions. 

(Çiftler halinde çalışın. Neden sosyal medya kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşın.)

3. Read the fan messages on Brad Fox’s social media account. Guess the meaning of the bold words and choose the correct options.

(Brad Fox’un sosyal medya hesabındaki hayran mesajlarını okuyun. Cesur kelimelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçenekleri seçin.)

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 65 Cevapları (2019-2020)

4. Read the messages again.What good quallitles does Brad Fox have. 

(Mesajları tekrar okuyun. Brad Fox’un ne kadar iyi nitelikleri var.)

5.Read again and write true (T) or false (F).

(Tekrar okuyun ve true (T) veya false (F) yazın.)

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 66 Cevapları (2019-2020)

6. a. Work in pairs. Describe your inspiring characters as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. İlham verici karakterlerinizi örnekteki gibi açıklayın.)

b. Walk around the class and learn about your friend’s inspiring Turkish characters. Take notes.

(Sınıfta dolaşın ve arkadaşınızın ilham verici Türkçe karakterleri hakkında bilgi edinin. Not almak.)

7.Write a short paragraph to describe a Turkısh person who inspires you the most.

(Size en fazla ilham veren bir Türk kişiyi tanımlamak için kısa bir paragraf yazın)

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 67 Cevapları (2019-2020)

WISE UP

Answer the question

(Soruları cevaplayın)

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 68 Cevapları (2019-2020)

LISTENING & SPEAKING

1. Read the situations and decide what you say.

(Durumları okuyun ve söylediklerinize karar verin.)

2. Group the words under the correct emojie.

(Kelimeleri doğru emojiler altında gruplayın.)

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 69 Cevapları (2019-2020)

3.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

4. Listen to Kate and Jake talking about their favourite actore. Circle the correct option.

(Kate ve Jake’in favori aktörleri hakkında konuşurken dinleyin. Doğru seçeneği daire içine alın.)

5.Listen to the dialogue again.What is Arvin Bradley like? Tick the quallities.

(Diyologu yeniden dinleyin.Arvin Bradley’in nitelikleri nasıl?Niteliklerini işaretleyin)

 

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 70 Cevapları (2019-2020)

READING & WRITING

1. a. Group the clothes under the correct headings.

(Giysileri doğru başlıklar altında toplayın.)

b. Work in pairs. Ask and answer as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi sor ve cevapla.)

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 71 Cevapları (2019-2020)

3. Ted prepared a poster about his inspiring character. Norah Jones about her and write true (T) or false (F).

(Ted ilham verici karakteri hakkında bir poster hazırladı. Norah Jones onun hakkında ve doğru (T) veya yanlış (F) yaz.)

4. Read about Norah Jones and fill in the chart.

(Norah Jones hakkında bilgi edinin ve tabloyu doldurun.)

9. Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 72 Cevapları (2019-2020)

a.Work in pairs and talk about the inspiring people in Turkish history. Compare their characteristics (appearence and personality) as in the example.

(Çiftler halinde çalışın ve Türk tarihindeki ilham verici insanlar hakkında konuşun. Özelliklerini (görünüş ve kişilik) örnekte olduğu gibi karşılaştırın.)

b.Now, write your opinions in a paragraph to compare the inepirational people you have talked about.

(Şimdi, konuştuğunuz aciz insanları karşılaştırmak için fikirlerinizi bir paragrafa yazın.)

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir