9. SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili öğrenciler bu sayfamızda “9. Sınıf  Pasifik  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 7.ünite Sayfa 81-92 Cevaplarını” sizler için hazırladık.

9.Sınıf  Pasifik  Yayınları İngilizce Ders  Kitabı 7.Ünite  Cevapları 2019-2020

2019-2020 yılı İngilizce Ders Kitapları 2018-2019 yılına  göre değişmiştir Sitemizde 2019-2020 İngilizce ders kitabı ve çalışma kitabı cevaplarını bulabileceksiniz. İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredat (2019-2020)  sizlerin  derslerinde daha başarılı olmanız amacıyla alanında uzman hocalarımızın desteğiyle hazırlanmıştır.9. Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 120 sayfadan oluşmaktadır.

9.Sınıf  Pasifik  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020

2019-2020 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 120 sayfadan oluşuyor. 9.Sınıf  İngilizce Pasifik  yayıncılık ders kitabı liselerde okutulacaktır.

UNIT 1: STUDYİNG ABROAD

UNIT 2: MY EVRONMENT

UNIT 3: MOVİES

UNIT 4 : HUMAN IN NATURE

UNIT 5: INSPİRATİONAL PEOPLE

UNIT 6 : BRİDDİNG CULTURES

UNIT 7: WORLD HERİTAGE

UNIT 8 :EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS

UNIT 9: INVİTATİONS AND CELEBRATİONS

UNIT 10: TELEVİSİON AND SOCİAL MEDİA

9.Sınıf İngilizce  Ders Kitabı  Cevapları Pasifik  Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için aşağıda hazırladık. 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce  ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlamış olduğumuz 9. Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları (2019-2020) sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki İngilizce ders ve çalışma kitabı cevaplarını öncelikle sizin kendiniz yapmanız , eksik ve hatalarınızı sitemizde bakıp düzeltmeniz amaçlanmıştır. Bu  şekilde sizlerin daha iyi öğreneceğini unutmayınız.

Anlamadığınız konular ya da isteklerinizi sayfanın alt kısmında bulunan yorum kısmında belirtiniz. Sizlere  en kısa zamanda cevap verilecektir.Sizlerin görüşleriniz bizim için önemlidir.

Çalışma saatimiz ailesi olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dileriz : )

 

2019-2020 9. Sınıf Pasifik Yayınları  RELEARN İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite WORLD HERİTAGE (Sayfa 81-82-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92) Cevapları


9. Sınıf Pasifik Yayınları
 İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 82 Cevabı (2019-2020)

1.Which of these places are on the World Heritage List? Guess and mark.

Bu yerlerden hangileri Dünya Mirası Listesinde? Tahmin et ve işaretle.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 83 Cevabı (2019-2020)

Listening Time

2 Answer: What does an archaelogist do?

Cevap: Bir arkeolog ne yapar?

3. Listen to the interview and answer: What does “excavate” mean?

3.Röportajı dinleyin ve cevaplayın: “Kazı” ne demektir?

4.Write true (T) or false (F).

4.Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 84 Cevabı (2019-2020)

Speaking Time

5. Work in pairs. Read the roles, the information about the pyramids and the sample dialogue. Then, ask and answer questions.

5.Çiftler halinde çalışın. Rolleri, piramitler hakkındaki bilgileri ve örnek diyaloğu okuyun. Ardından, soru sorun ve cevaplayın.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 85 Cevabı (2019-2020)

6. Answer: What kind of places should we preserve for future generations?

6. Cevap: Gelecek nesiller için ne tür yerleri korumalıyız?

7. Read the text about the world heritage and answer: What the purpose of the World Heritage Convention? 

Dünya mirası ile ilgili metni okuyun ve cevaplayın: Dünya Mirası Konvansiyonunun amacı nedir?

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 86 Cevabı (2019-2020)

8.Ask and answer questions about the text.

Metin hakkında soru sorun ve cevaplayın.

9. Write some sentences about a historical place you visited in the past. Search about it on the Internet.

Geçmişte ziyaret ettiğiniz tarihi bir yer hakkında bazı cümleler yazın. İnternette arama yapın.

Idiom Time.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 87 Cevabı (2019-2020)

10. Answer: Which archaelogical site would you like to see in Turkey? Why?

Cevap: Türkiye’de hangi arkeolojik alanı görmek istersiniz? Neden?

11. Listen to the text or watch the video. Write the names of the World Heritage Sites in the box on the timeline.

Metni dinleyin veya videoyu izleyin. Dünya Mirası Sitelerinin adlarını zaman çizelgesindeki kutuya yazın.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 88 Cevabı (2019-2020)

12.Where are the world Heritage Sites in part 11? Find out and tell the names of the cities.

Bölüm 11’de dünya mirası alanları nerede? Şehirlerin isimlerini öğrenin ve anlatın.

13. Listen or watch again and write true (T) or false(F).

Dinleyin veya izleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Speaking Time

14. Search about an ancient civilization on the Internet and give a short simple presentation about it.

İnternetteki eski bir medeniyeti araştırın ve kısa bir sunum yapın.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 89 Cevabı (2019-2020)

15. Answer: What kind of stories do you like? Drama, adventure, comedy, fiction, moral, mythological etc. ?

Cevap: Ne tür hikayelerden hoşlanırsınız? Drama, macera, komedi, kurgu, ahlaki, mitolojik vb.

16. Read the first and the third parts of the text about Xanthos-Letoon. The sentences in the second part are mixed up Read and reorder the events in the second part to make up a meaningful story.

Xanthos-Letoon hakkındaki metnin ilk ve üçüncü bölümlerini okuyun. İkinci kısımdaki cümleler karıştırılır Anlamlı bir hikaye oluşturmak için ikinci kısımdaki olayları okuyun ve yeniden sıralayın.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 90 Cevabı (2019-2020)

17. Write the answers to these questions in your notebook.

Bu soruların cevaplarını not defterinize yazın.

18. Listen and repeat the examples for -ed ending verbs in part A. Then, read the verbs in part B yourself and check your pronunciation.

Bölüm A’daki bitmiş fiiller için örnekleri dinleyin ve tekrarlayın. Daha sonra, Bölüm B’deki fiilleri kendiniz okuyun ve telaffuzunuzu kontrol edin.

19. Listen and repeat the sentences in part A. Notice the pronunciation of “was” as / wez / and / wüz/. Then, read the sentences in part B yourself and check your pronunciation.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 91 Cevabı (2019-2020)

20. Imagine you will interview an expert on the Hittites. Use the clues. Write your questions and his / her possible answers making inquiries about the subject.

Hititler konusunda bir uzmanla röportaj yapacağınızı düşünün. İpuçlarını kullan. Sorularınızı ve olası cevaplarını konu hakkında sorular sorarak yazın.

9. Sınıf Pasifik Yayınları  İngilizce Ders Kitabı  Sayfa 92 Cevabı (2019-2020)

21. Answer: Do you usually ask questions or answer questions?

Cevap: Genellikle soru soruyor veya soruları cevaplıyor musunuz?

22. Listen to the questions and answer them.

Soruları dinleyin ve cevaplayın.

1. I live in Mersin.

2.It is Olba.

3. No, I didn’t.

4. The answer is no.

5.To see ancient settlement.

6. According to Greek Mythology, greek gods.

7. No certain information.

8. They settled in there.

9. Yes, they were.

10.No certain information.

Poem Time

Quote Time

Self Assessment.

23. Read the poem.

Şiiri oku.

 

 

9.SINIF PASİFİK ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir