ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA

               ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA

II.TBMM’NİN AÇILMASI

 • Lozan’ı onaylayan meclistir.
 • En yoğun inkılapları yapmıştır.
 • 1923-1927 arasında görev yapmıştır.

CHP’nin Kurulması

 • 9 umde kararları ile kurulmuştur.
 • Sivas Kongresinde ‘Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk cemiyeti’ adında bütün cemiyetlerin birleşmesi ilk kurultayı kabul edilir.
 • Önce Halk Fırkası, sonra Cumhuriyet Halk Fırkası daha sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur.
 • Ebedi Şefi; Mustafa Kemal’dir.
 • Milli Şefi; İsmet İnönü’dür.
 • Ekonomide Devletçiliği savunmuştur.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun süre iktidarda kalan devletidir. (1923-1950)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması(1924)

 • Kurulan ilk muhalefet partidir.
 • CHP’den ayrılan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Refet Bele tarafından kuruldu.
 • Genel Başkan; Kazım Karabekir’dir.
 • Ekonomide Liberalizmi savundular.
 • Dini konularda hassas davranacaklarını parti programında belirtmişlerdir.

NOT; 1925 yılında çıkan Şeyh Sait İsyanına destek verdiği gerekçesiyle parti kapatılmıştır.

Nasturi Ayaklanması

 • Hakkari’de çıkan kısa süreli bir ayaklanmadır.
 • İngilizler destek vermiştir.

Şeyh Sait İsyanı

 • Cumhuriyet rejimini değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyandır.
 • Diyarbakır’da başlamıştır.
 • 6 il kontrolden çıkmıştır.
 • Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı.
 • İsyana destek veren Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.
 • Türkiye’nin Musul üzerindeki etkisi azaldı.
 • Başbakan Ali Fethi Okyar istifa etti. Yerine İsmet İnönü geldi.

İzmir Suikasti

 • Eski ittihatçılar düzenlemek istedi.
 • Giritli Şevki’nin ihbarı üzerine yakalandılar.
 • İstiklal Mahkemeleri son kez görev yaptılar.
 • Mustafa Kemal bu olay üzerine ‘benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyet’i ilelebet payidar kalacaktır.’ Demiştir.

Bozkurt-Lotus Olayı

 • Fransa ile yaşanan olaydır.
 • Midilli yakınlarında Bozkurt isimli gemimizin batırılması olayıdır.
 • Bu olay Lahey Adalet Divanında görüşülmüştür.
 • Türkiye’yi temsil eden Mahmut Esad Bey davayı kazanmıştır. Mustafa Kemal tarafından da Bozkurt soyadı verilmiştir.

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması

 • Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Yine Ali Fethi Okyar tarafından kapatılmıştır.
 • Ekonomi de Liberalizmi savunmuştur.
 • Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur.
 • 3 ay açık kalmıştır.(90 gün)
 • İkinci muhalefet partisidir.
 • Kadınlara siyasal haklar verilmesini talep etmiştir.

Menemen Olayı

 • Cumhuriyet rejimini değiştirmeye yönelik çıkan ikinci isyandır.
 • Olaylara müdahale eden Mustafa Fehmi Kubilay şehit edilmiştir.
 • Derviş Mehmet ve adamları Divan-ı Harp’te yargılanmıştır.
 • Çok partili hayata geçiş Atatürk döneminde tamamen durmuştur.

Bursa Olayı

 • Ezanın Türkçe okunması olayıdr.
 • Mustafa Kemal ‘bu bir din meselesi değil, dil meselesidir’ demiştir.
 • 1953’e kadar Türkçe ezan okunmuştur.

Razgrad Olayı

 • Türk mezarlarının Bulgarlar tarafından tahrip edilmesiyle başlayan olaydır.
 • Bulgaristan ile sorun yaşanmıştır.

Wagon-Lits Olayı

 • Fransa yaşanan sorundur.
 • Şirkette Türkçe konuşan Naci Bey’in işten çıkarılması olayıdır.

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA KPSS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir