OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (17.YY)

Duraklama Dönemine Girilme Nedenleri

 • Merkezi otoritenin bozulması
 • Saray kadınlarının devlet yönetimine karışması
 • Rüşvet ve iltimasın artması
 • Savaşların uzun sürmesi, masrafların artması ve ganimetlerin azalması
 • Tımar sisteminin bozulması
 • Doğal sınırlara ulaşılması
 • Kapitülasyonların artması
 • Devlet, ocak içindir anlayışının askerlerce benimsenmesi
 • Orduya usulsüz asker alınması
 • Medreselerden pozitif ilimlerin çıkarılması
 • İpek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesi

Osmanlı Devletinin Dış Devletlerle İlişkileri

 • Rusya ile ilişkiler; Bahçesaray Antlaşması yapıldı.
 • İran ile ilişkiler; Ferhat Paşa Ant, Nasuh Paşa Ant, Serav Ant,yapıldı. Kasa-ı Şirin Antlaşması ile Türkiye-İran sınırı belirlendi.
 • Lehistan ile ilişkiler; Hotin seferi yapıldı. Bucaş antlaşması yapıldı.
 • Avusturya ile ilişkiler; Haçova Meydan Muharebesi kazanıldı.

NOT: Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya kralı tekrar Osmanlı padişahına denk sayıldı ve Orta Avrupa’daki üstünlüğümüz sona erdi.

 • Vasvar antlaşması imzalandı. Kazançlı son anlaşmamız.
 • 1699’da Karlofça Antlaşması imzalandı.
 • Karlofça Antlaşması ile Batı’da geniş ölçüde toprak kaybı yaşandı.
 • Karlofça ile Avrupa’da ilerleyişimiz durdu.
 • Azak Kalesi Rusya’ya verildi.

17.yy İsyanları

A) İstanbul İsyanları Nedenleri

 • Devşirme Kanununa aykırı asker alınması
 • Yeniçerilerin çıkarları için saray içindekilerle işbirliği yapması
 • Bahşişlerin eksik, düşük veya geç ödenmesi

Sonuçları;

 • Merkezi otorite bozulmaya devam etti
 • İstanbul’da can ve mal güvenliği kalmadı

Taşra Teşkilatı

Celali İsyanları

 • Bozoklu Celal başlatmıştır.
 • Tımar sisteminin bozulması, kıtlık, savaş yenilgileri, köylülerin vergileri ödeyememesi, devlet otoritesinin bozulmuş olması isyan sebepleri arasında gösterilebilir.
 • Sonuçları;
 • Anadolu’nun güvenliği sarsıldı.
 • Üretimdüştü.
 • Şehirlere göç arttı.
 • Artan göçler işsizlik ve suçları artırdı.
 • Köyler boşaldı, boşalan köylere eşkıyalar yerleşti.

Eyalet İsyanları

 • Yöneticilerin halka keyfi uygulamalar yapması
 • Devlet otoritesinin sarsılması

17.YY ISLAHATLARI

 • Batı örnek alınmadı.
 • Yapılan ıslahatlar yöneticilerin ömrü ile sınırlıdır.
 • Halk desteği alınmadı.
 • Islahatlara karşı çıkıldı.

Tarhuncu Ahmet Paşa

 • Devletin alacakları tahsil etti.
 • Modern ve denk bütçeyi hazırladı.
 • Maliyeyi düzeltti.
 • İsrafı önledi.

II. Osman (Genç Osman)

 • Osmanlı’nın ilk ıslahat yapan padişahıdır.
 • Saray dışı evlilik yapmıştır.
 • Maliyeyi düzeltti.
 • Yedikule Zindanlarında şehit edildi.

IV. Murat

 • Koçi Bey ve Kâtip Çelebi risale hazırladı ve sundu.
 • Gece sokağa çıkma yasağı getirdi.
 • Alkol içilmesini yasakladı.
 • Kahve ve meyhaneleri kapattı.
 • Tımarlı sipahi sayımı yaptırdı.
 • Şeyhülislam idam ettiren ilk padişahtır.
 • Kadınları yönetimden uzaklaştırdı.

I.Ahmet

 • Ekber ve Erşed sistemini getirdi.

Köprülü Mehmet Paşa

 • Şartlar öne sürerek sadrazam olan tek kişidir.
 • Maliyeyi, askeriyeyi düzeltti.

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ KPSS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ LYS SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ TEST SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir