OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ

             OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (1299-1453)

 A)Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

 • Merkeziyetçi devlet yapısı
 • Güçlü orduya sahip olunması
 • Bizans’ın siyasi yönden karışıklıklar içinde olması
 • Yetenekli devlet adamlarının olması
 • İskân, tımar ve istimalet(fethedilen bölgelerdeki kişilerin kalplerini kazanma) politikasının uygulanması
 • Balkanlardaki dini ve siyasi bölünmüşlük
 • Yüzyıl savaşları
 • Müdara( görünüşte dost olma) politikası

B) Osmanlı Devletine Destek Verenler

 • Ahiler
 • Alperenler
 • Gaziyan-ı Rum
 • Abdalan-ı Rum
 • Bacıyan-ı Rum

C) Osman Bey

 • 1298’te Karacahisar’ı alarak başkent yaptı.
 • 1302’de Bizans’la KOYUNHİSAR(BAFEON) Savaşını yaptı ve galip geldi.
 • 1308’de Karahisarı aldı.
 • İlk vergi alındı. (Bac vergisi)
 • İlk kadı atandı. (Dursun Fakih)
 • İlk para basıldı.

D)Orhan Bey

 • Bursa alındı, başkent yapıldı.
 • Bizans’la Palekanon(Maltepe)Savaşı yapıldı ve kazanıldı.
 • İznik alındı, başkent oldu.
 • İzmit alındı.
 • Rumeli de ilk toprak parçası olan Çimpe Kalesi hediye olarak alındı.
 • Karesioğulları alındı.
 • ‘Türkmen hükümdarlarının en ulusu’ övgüsünü İbni Batuta dan alan Orhan Bey oldu.
 • Gümüş para basıldı.
 • İlk vezir atandı.(Alaaddin Paşa)
 • İskân politikası ilk kez uygulandı.
 • İlk imarethane açıldı.
 • İlk bedesten yapıldı.
 • Karamürsel’de ilk tersane açıldı.
 • İlk müderris atandı.(Davud-u Kayser)

NOT: Sultan unvanını kullanan ilk padişah Orhan Bey’dir.

E)I.MURAT

 • Ankara’yı tamamen aldı.
 • Sazlıdere Savaş’ını kazandı, Edirne’yi alarak başkent yaptı.
 • Sırpsındığı Savaşı yapıldı. (ilk Osmanlı-Haçlı Savaşı)
 • Çirmen Savaşı ile Sırplar yenilgiye uğratıldı.
 • Osmanlı Ploşnik’te bozguna uğradı.
 • I.Kosova Savaşı yapıldı ve Haçlılar ikinci kez bozguna uğratıldı.
 • Savaşta ilk defa top kullanıldı.
 • Sırp kralı Lazar bu savaşta öldü.
 • İlk kez Sadrazam, kazasker ve defterdar ataması yapıldı.
 • İlk Kapıkulu ocağı kuruldu.
 •  Veraset sisteminde ilk değişiklik yapıldı. (Ülke hükümdar ve oğullarına aittir.)
 • İlk maliye teşkilatı kuruldu.
 • Pençik sistemi ilk kez uygulamaya koyuldu.( pençik: 5 esir askerden 1 tanesinin alınması.)
 • İlk sadrazam Çandarlı Kara Halil Paşa’dır.

F)YILDIRIM BAYEZİD

 • Haçlılarla Niğbolu Savaşını yaptı ve kazandı.
 • Abbasi Halifesi tarafından ‘ Sultan-ı İklim-i Rum’ unvanı verildi.
 • İstanbul’u 4kez kuşattı.
 • Kuşatmalar için Güzelcehisar yaptırıldı.
 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.
 • Bizans ile anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre:
 • Bizans vergi verecek
 • İstanbul’da Türk Mahallesi kurulacak ve kadı atanacak
 • Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliğini kurdu.
 • Anadolu Türk Siyasi Birliğini geniş anlamda sağlayan ilk padişahtır.

Ankara Savaşı’nın Nedenleri

 • Timur’dan kaçan Beylerin Bayezid’e sığınması
 • İki liderinde Türk Dünyasında hâkimiyet kurmak istemesi
 • İki liderin kışkırtıcı mektuplaşmaları

Sonuçları

 • İstanbul’un alınması 50 yıl gecikti.
 • Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu.
 • Fetret Devrine girildi.
 • Yıldırım Bayezid, eşi ve oğlu Mustafa esir düştü.
 • Anadolu tahrip edildi.

NOT: Culüs Bahşişi dağıtan ilk padişah Yıldırım Bayezid’tir.

G)ÇELEBİ MEHMET

 • Devletin ikinci kurucusu olarak bilinir.
 • Venedik ile ilk deniz savaşı olan Çalıbey Savaşı yapıldı.
 • Düzmece Mustafa isyanı ile uğraşılan bir dönemdir.
 • Dini nitelikli ilk toplumsal ayaklanması olan Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmıştır.

II. MURAT

 • Geniş ölçüde Anadolu Türk Siyasi birliğini yeniden sağlamıştır.
 • Kuruluş döneminin en kötü anlaşması Macarlarla imzalandı.(Edirne-Segedin Anlaşması)
 • Bu anlaşmaya göre Osmanlı aldığı toprakları geri verece ve 10 yıl savaş yapılmayacak.
 • Tahtını 12 yaşındaki oğlu Fatih Sultan Mehmet’e bırakmış.
 • Haçlılarla Varna Savaşı yapıldı ve kazanıldı.
 • Varna Savaşı ile II.Murat’a Serdar-ı Ekrem unvanı kazanıldı.
 • Buçuktepe İsyanı çıktı. Fatih tahtını yeniden babasına bıraktı.
 • II.Murat’a ‘Koca Murat ya da Hayır Babası’ da denir.
 • II.Kosova Savaşı yapıldı ve kazanıldı.

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ TEST SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 thoughts on “OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir