OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ

              OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ

1)FATİH SULTAN MEHMET

       İstanbul’un Fetih Nedenleri

 • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozuyor olması.
 • Hz. Muhammed’in hadisi.
 • Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
 • Bizans’ın Haçlı ittifaklarına sebep olması.

Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar

 • 400 parça donanma hazırlandı.
 • Hareketli kuleler ve mancınıklar hazırlandı.
 • Rumelihisarı yapıldı.
 • Şahi isimli büyük toplar döktürüldü.
 • Karamanoğulları ile saldırmazlık anlaşması yapıldı.

Bizans’ın Yaptığı Hazırlıklar

 • Surları güçlendirdi.
 • Haliç’e zincir çektirildi.
 • Halkı silahlandırdı.
 • Grejuva ateşini çoğalttı.

Fetih’in Sonuçları

 • Fatih’e fetheden anlamında Fatih unvanı verildi.
 • Boğazlar ve İpek Yolu Osmanlının eline geçti.
 • Anadolu kralı anlamına gelen Rum Kayser unvanı Fatih Sultan Mehmet’e verildi.
 •  Topların surları yıkabileceği anlaşılınca feodalite zayıfladı, merkeziyetçi devletler güçlendi.
 • İtalya’ya kaçan bilim adamları Rönesans’ı başlattı.
 • Orta çağ kapandı, yeniçağ açıldı.
 • Toprak bütünlüğü sağlanmış oldu.

Diğer gelişmeler;

 • Divan’a nişancı atandı.
 • İltizam sistemi ilk kez uygulanmaya başladı.
 • Cülus bahşişi yasalaştı.
 • Müsadere usulü uygulandı.
 • Tersane-i Amire açıldı.
 • Topkapı Sarayı yapıldı.

2)II. BAYEZİD

 • Cem Sultan ile taht kavgası yaşamıştır.
 • Cem Sultan ile Yenişehir Ovasında savaş yapıldı ve II.Bayezid yendi.
 • Cem Sultan ülkesinden kaçarak papaya sığındı.
 • Cem sultan olayı bir iç sorun iken, dış sorun haline gelmiştir.
 • İlk kez avarız vergisi toplandı.
 • İlk belediye kanunu düzenlendi.
 • Yükselme döneminde duraklamayı yaşatan padişahtır.

3) YAVUZ SULTAN SELİM

 • 8 yıllık saltanata 80 yıllık iş sığdıran padişahtır.
 • Celali isyanı bu dönemde yaşandı.
 • Yavuz ‘İdris Bitlisi’nin ^Heşt Behişt^ kitabını okumuş Doğu’nun yapısını öğrenmiştir.
 • İran ile Çaldıran Savaşı yapıldı.
 • Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları yıkıldı.
 • Memlükler ile Mercidabık Savaşı yapıldı. Halife esir alndı.
 • Memlüklerle Ridaniye Savaşı yapıldı.
 • Yavuz Doğu seferi yaptı ve sonucunda;
 • Memlükler yıkıldı.
 • Kutsal yerler Osmanlı’nın eline geçti.
 • Kutsal emanetler Hırkayısaadet Dairesine nakledildi.
 • Baharat Yolu Osmanlı Devletinin eline geçti.
 • Halifelik Osmanlı’nın eline geçti.

4)KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

 • Osmanlı’da tahtta en uzun kalan padişahtır.
 • Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanları çıkmıştır.
 • Şii propagandası yapan Baba Zünnun ve Kalenderoğlu isyanlarıda bu dönemde çıkmıştır.
 • Belgrat alınmıştır.
 • Rodos Adası alınmıştır.
 • Dünyanın en kısa süren ova savaşı olan Mohaç Meydan Muharebesi yapılmıştır.
 • İlk Viyana kuşatması yapıldı.
 • Orta Avrupa Siyasi üstünlüğü İstanbul(İbrahim Paşa) Antlaşması ile Osmanlı’nın eline geçti.
 • Her iki hükümdarın sağlığında geçerli olmak koşulu ile Fransa’ya kapitülasyonlar verildi.
 • Preveze Deniz Savaşı yapıldı ve Akdeniz Türk gölü oldu.
 • Macaristan alındı.
 • Trablusgarp alındı.
 • İran ile ilk antlaşma yapıldı. (Amasya Antlaşması)
 • Bağdat alındı.
 • Haçlılarla Cerbe Deniz Savaşı yapıldı ve Haçlılar mağlup edildi.
 • Cerbe Deniz Savaşı ile Kuzey Afrika’daki Türk egemenliği pekişti.
 • Kanuni son seferi olan Zigetvar Seferine katıldı.

5) II. SELİM DÖNEMİ

 • Ordunun başında sefere çıkma geleneğini terk eden ilk Padişahtır.
 • İşlerini sadrazam Sokullu Mehmet Paşaya devretmiştir.
 • Kıbrıs alındı.
 • Haçlılar İnebahtıda Osmanlı Donanmasını yaktı.
 • Fas alındı.

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ TEST SORULARI 

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir