(2019-2020) 11. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 11.Sınıf Biyoloji  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 11. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 * 3=15 puan)

1.Canlının dış çevre ve organizma arasındaki ilişkisini sağlayan sisteme …………….. sistemi denir.

2.Görme alanı, görsel yorumlama, okuduğunu algılama ve canlandırma beyinin …………… lobunun görevidir.

3.Vücuttaki faaliyetleri kontrol eden, kimyasal habercilerle iletişim kuran denetleyici ve düzenleyici sistemin parçasına …………… denir.

4.Göz ……………… ,………………………….ve ……………………… tabakadan oluşur.

5. İstemli kas hareketlerini ve dengeyi ………………………… kontrol eder. 

 

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.  (5 * 3=15 puan)

1.(…) Nöronlar duyu , ara ve motor nöronlar olmak üzere 3 çeşittir.    

2.(…)Uyarılara karşı istemsiz ve aniden oluşturulan tepkilere reseptör denir.     

3.(…)Kandaki glikozun özellikle iskelet kası hücrelerine girişini kolaylaştıran hormon glukagondur.

4. (…)Adrenalin stres durumlarında enerji üretimini ve kullanımı sağlar.  

5. (…) Somotik sinir sistemi İskelet kaslarına gelen miyelinli motor nöronlardan oluşur. 

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (10*5 = 50p)

1. İç ve dış çevreden gelen uyarıları almak ,değerlendirmek, kaslara ve bezlere ileterek uyarılara cevap oluşturmak üzere özelleşmiş hücrelere ne ad verilir ?

A.) Refleks

B) Nöron

C) Polirazasyon

D) Sinaps

E) Hipotalamus

 

2.Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemi sinir sisteminde bulunmaz ?

A) Beyin

B) Omurilik

C) Talamus

D) Duyu Bölümü

E) Beyincik

 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi sol beyinin fonksiyonlarından biri değildir?

A) Sol el kontrolü

B) Karar verme

C) Mantık

D) El becerisi

E) Sayısal beceriler

 

 

4. – Dili Anlama

-Düzenleme ve sınıflandırma

-Bilgi  edinme

Yukarıda verilen işlemleri beynin hangi lobunda gerçekleşir?

A) Ön lob

B) Arka lob

C) Yan lop

D)Ara lop

E) Şakak lobu

 

 

5. Dış ortamdan gelen uyartıları beyne , beyinden gelen uyartıları da ilgili organlara ileten aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyincik

B) Nöron

C) Omurilik

D) Reseptör

E) Pons

 

 

6.Gebelikte süt bezlerinin büyümesini ve süt sentezinin uyarılmasını sağlayan hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Seratonin

B) Prolaktin

C) Melonasit

D) Tiroit

E) ACTH

 

 

7.Çocukluk dönemindeki eksikliği zeka geriliğine ve boy kısalığına yol açan hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Tiroit

B) Paratiroit

C) Kalsitonin

D) İnsilün

E) Oksitosin

 

 

8.Sinir hücrelerinde oluşan tahribat sonucu dopamin maddesinin beyin sapındaki hücrelerde azalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Hareketlerde yavaşlama, denge kaybı, titreme, eklemlerde katılık, motor nöron faaliyetlerinde bozulma, konuşma güçlüğü, yüz mimiklerinde azalma gibi belirtiler görülür.

Yukarıda bilgileri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) MS

B) Alzheimer

C) Epilepsi

D) Depresyon

E) Parkinson

 

 

9. Göz merceği ya da korneada oluşan pürüzlü yüzeylerden dolayı ışınlar retinada birden fazla yerde odaklanır. Bu nedenle kişiler, hem uzağı hem de yakını bulanık görürler.Bu göz kusuru silindirik mercekle düzeltilir.

Yukarıda anlatılan göz hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Astigmatizm

B) Katarakt

C) Miyopi

D) Hipermetropi

E ) Şaşılık

 

 

10.

-Çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu bölümdür.

– Östaki borusuyla yutağa bağlanır.

-Bu yapı kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını ayarlar.

Yukarıda özellikleri verilen kulağın bölümü aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İç kulak

B) Dış kulak

C) Orta kulak

D) Kulak kepçesi

E) Salyangoz

 

 

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1.Sağ beyin fonksiyonlarını yazınız ?(10 puan)

2.Gözün yapılarından Sert tabaka hakkında bilgi veriniz ? (10 puan)

 

 

CEVAP ANAHTARI 

A.Boşluk Doldurma cevapları

1. Sindirim Sistemi

2.Arka

3.Endokrin sistem

4. Sert , damar ve ağ tabaka

5.  Beyincik

 

B.Doğru-Yanlış cevapları

1.D

2.Y

3.Y

4.D

5.D

 

C. Çoktan Seçmeli Soruların Cevapları

1.B   2.D   3.A   4.E   5.C   6.B   7.A   8.E   9.A   10.C 

 

D. Klasik soru cevapları 

1.

Sağ beyin Fonksiyonları : 

-Sol el kontrolü
-Hayal gücü
-Sanatsal farkındalık
-Yaratıcılık
-Sezgi
-Bütüncül düşünce
-Üç boyutlu algılama
-Kavrama
-Müziksel farkındalık

2.

Sert tabaka (sklera):

-En dıştaki tabakadır.

-Bağ dokudan oluşur.

-Gözü dış etkilere karşı korur.

-Göz küresinin şeklini oluşturur.

-Göz kaslarının bir ucu bu tabakaya tutunarak göz küresini hareket ettirir.

-Gözün beyaz kısmıdır, bu nedenle bu kısma göz akı da denir.

-Kan damarı içermez.

-Bu tabaka gözün ön tarafında saydamlaşır, şişkinleşir, ışığı kıran korneayı (saydam tabaka) oluşturur. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Kırılan ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir