2019-2020 11. Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Yeni Müfredat)

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 11.sınıf Tarih (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

2019-2020 11. Sınıf  Tarih 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.)’Çınar Vakası’ ve Vaka-i Vakvakiye’ olayları hangi padişah döneminde yaşanmıştır?

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) Genç Osman

C) II.Ahmet

D) IV.Mehmet

E) III.Murat

 

2.) 1618-1648 yılları arasında meydana gelen Otuz Yıl Savaşları’ndan en karlı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya

B) Fransa

C) Almanya

D) İtalya

E) İngiltere

 

3.)Yeniçeri Ocağının disiplinsizliği hangi seferde ilk kez gündeme getirilmiştir?

A) Budin

B) Zigetvar

C) Bağdat

D) Hotin

E) İran

 

4.)1645’de kuşatılan ve 1699’da fethedilen Venedik’e ait ada aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rodos

B) Girit

C) Malta

D) Kıbrıs

E) Sakız

 

5.)Aşağıdaki padişahlardan hangisi XVII.yy da İran üzerine seferler yaptığı için ‘Bağdat Fatihi’ olarak anılmıştır?

A) II.Osman

B) IV.Murat

C) II.Mehmet

D) III.Selim

E) II.Mahmut

 

6.)Westphaliya (Westfalya) barşından olumsuz etkilenen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Almanya

D) Portekiz

E) İsviçre

 

7.)-Zitvatorok Antlaşması

-Vasvar Antlaşması

-Karlofça Antlaşması

Yukarıda verilenler Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?

A) Macaristan

B) Rusya

C) Fransa

D) Lehistan

E) Avusturya

 

8.)XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Avrupa’daki gelişmeler takip edilmiştir.

B) Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm bulunmak istenmiştir.

C) Baskı yoluyla devlet otoritesi kabul ettirilmek istenmiştir.

D) Islahatlara devlet adamları, saray kadınları, yeniçeriler ve ulema sınıfı engel olmak istemiştir.

E) Yapılan ıslahatlar genelde askeri alanda yapılmıştır.

 

9.) XVII. yüzyılda Osmanlı’da çıkan hangi isyan sonucu Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmayıp, köyden kente göçler başlamıştır?

A) Merkez

B) Eyalet

C) Celali

D) Çapanoğlu

E) Şahkulu

 

10.)Osmanlı Devleti’nin ilk kez ciddi olarak toprak kaybı yaşadığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Berlin

B) Ayestefonos

C) Bucaş

D) Vasvar

E) Karlofça

 

11.)Osmanlı Devleti’nin Lale Devri’nde açtığı ilk geçici elçilikler arasında hangi şehir bulunmaz?

A) Viyana

B) Paris

C) Roma

D) Moskova

E) Varşova

 

12.)Osmanlı Devleti’nin XVIII.yüzyılda imzaladığı hangi antlaşma daha önce kaybettiği toprakları geri alma ümidini sonlandırmıştır?

A) Prut Antlaşması

B) Küçük Kaynarca Antlaşması

C) Yaş Antlaşması

D) Ziştovi Antlaşması

E) Pasarofça Antlaşması

 

13.)Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Batı’da imzaladığı son kazançlı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belgrad Antlaşması

B) Pasarofça Antlaşması

C) Küçük Kaynarca Antlaşması

D) Berlin Antlaşması

E) Ziştovi Antlaşması

 

14.)Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Rusya ile imzaladığı hangi antlaşmayla Kırım elden çıkmıştır?

A) Yaş Antlaşması

B) Hünkar İskelesi Antlaşması

C) Belgrad Antlaşması

D) İstanbul Antlaşması

E) Küçük Kaynarca Antlaşması

 

15.) Lale Devri’nde Aşağıdakilerden hangisinde bir ıslahat yapılmamıştır?

A) Askeri

B) Mali

C) Kültürel

D)Diplomasi

E)Sağlık

 

16.)Osmanlı Devleti’nde Batı tarzında ilk askeri ıslahatları yapan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) II.Mahmut

B) III.Ahmet

C) I.Mahmut

D) II.Mehmet

E) IV. Murat

 

17.)“Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde, toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını
vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Onun tezlerine göre devlet, egemen güçtür.
Egemenlik bölünemez düşüncesini savunmuştur. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmemiştir.
Yukarıdaki metne göre bu düşünceleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Voltaire
B) Cervantes
C) John Locke
D) Rousseau
E) Kepler

 

18.) Aşağıda verilen isimlerden hangisi Rönesans’ın Fransa’daki temsilcilerinden biri değildir?
A) Montaigne
B) Erasmus
C) Pierre Lescot
D) Ronsard
E) Rabelais

 

19.) Aşağıdakilerin hangisi Westphalia Barışı’nın özelliklerinden değildir?
A) Fransa 1648’den sonra güçlenmiştir.
B) Westphalia Barışı ile Habsburg Hanedanı sona ermiştir.
C) Devletler arası diplomatik faaliyetler Westphalia Barışı ile gelişmiştir.
D) Westphalia Barışı aynı zamanda barışın korunması için bir çağrı nitelindedir.
E) Wesphalia Barışı’ndan sonra Alman İmparatorluğu’nun siyasi sınırlarında değişimler yaşanmıştır.

 

20.) Osmanlı Devleti Batı’nın üstünlüğünü aşağıda verilen hangi antlaşma ile kabul etmiştir?

A)Karlofça Antlaşması

B) Prut Antlaşması

C) Belgrad Antlaşması

D) Küçük Kaynarca Antlaşması

E) Pasarofça Antlaşması

 

 

 

Her doğru sorunun cevabı 5 puandır.

Çalışma Saatimiz Ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

CEVAP ANAHTARI

1.D  2.B  3.D  4.B  5.B  6.C  7.E  8.A   9.C  10.E  11.C  12.B  13.A  14.A  15.A  16.C  17.D  18.B  19.B  20.E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir