2019-2020 12. Sınıf İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (Yeni Müfredat)

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 12.sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

2019-2020 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 

1.) Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?

A) Kuleli Askeri İdadisi

B) Şemsi Efendi Mektebi

C) Manastır Askeri İdadisi

D) Harp Okulu

E) Selanik Askeri Rüştiyesi

 

2.) Mustafa Kemal’in gazeteci Şerif takma adıyla katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Balkan Savaşı

B) I.Dünya Savaşı

C) Trablusgarp Savaşı

D) Sakarya Meydan Muhaberesi

E) I. İnönü Savaşı

3.)Osmanlı’dan ayrılan son balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Arnavutluk
B) Yunanistan
C) Bulgaristan
D) Bosna Hersek
E) Kıbrıs

 

4.) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biri değildir ?

A) Fransa

B) Çarlık Rusya

C) ABD

D) İngiltere

E) Almanya

 

5.) I. Dünya Savaşı’nda Brest-Litowsk Antlaşması’nın imzalanmasıyla kapanan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanal

B) Çanakkale

C) Suriye- Filistin

D) Kafkasya

E) Irak

 

6.) I.Dünya Savaşı’nın sonunda bozulan güçler dengesini yeniden tesis etmeyi amaçlayan ve Avrupa’da yeni bir düzenin kurulmasıyla sonuçlanan konferans aşağıdakilerin hangisinde toplanmıştır?
A) Roma
B) Paris
C) Londra
D) Madrid
E) Berlin
7.) Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?
A) ABD
B) Rusya
C) İngiltere
D) Japonya
E) Fransa

8.)Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?

A) Boğazlar her devletin ticaret gemilerine açık olması

B) Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmaması

C) Yenen devletlerin yenilen devletlerden toprak almaması

D) Yenilen devletlerin yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi

E) Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek bir teşkilat kurulması

 

9.) I. Dünya savaşı sonrasında yapılan gizli antlaşmaları dünyaya duyuran devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Sovyet Rusya

B) İtalya

C) Fransa

D) ABD

E) İngiltere

 

10)  İzmir ve çevresinde Türklerin çoğunlukta olduğunu belirten ve İzmir’in işgali sonrasında yapılan katliamlardan Yunanistan’ı sorumlu tutan rapor, aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

A) Amiral Bristol

B) Amiral Robeck

C) Tuğamiral Richard Webb

D) General Milne

E) Koramiral Calthorpe

 

11.) Aşağıdakilerden  hangisi yararlı cemiyettir ?

A) Hınçak Taşnak

B) Mavri Mira

C) Etnik-i Eterya

D) Kilikyalılar

E) Pontus Rum

 

12.) Toplanış amacı bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Sivas Kongresi

B) Amasya Genelgesi

C) Erzurum Kongresi

D) Balıkesir Kongresi

E) İzmir Kongresi

 

13.) Manda ve himaye kesin olarak aşağıdaki kongrelerden hangisinde reddedilmiştir ?

A) Balıkesir Kongresi

B) Afyon Kongresi

C) Erzurum Kongresi

D) Sivas Kongresi

E) Amasya Tamimi

 

14.) Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin çıkardığı kanunlardan biri değildir ?

A) Hıyanet-i Vataniye

B) İstiklal mahkemelerin kurulması

C) İstiklal marşının kabulü

D) Teşkilatı esasiye kanunu

E) Aşar vergisinin kaldırılması

 

15.)Aşağıdakilerden hangisi Doğu sınırını belirleyen antlaşmalardan biri değildir ?

A) Gümrü

B) Batum

C) Moskova

D)Kars

E) Ankara  

 

16.) Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü savaşının sonuçlarından biri değildir ? 

A) Düzenli ordunun ilk başarısıdır.

B) Fransa, TBMM’ye Ateşkes teklif etti.

C) İstiklal Marşı kabul edildi.

D) Halkın TBMM’ye olan güveni artmıştır.

E) Teşkilat-ı Esasiye (1921 Anayasası) ilan edildi.

 

17.)Mustafa Kemal’e 3 aylığına TBMM’nin yasama ve yürütme yetkilerini kapsayan ‘Başkomutanlık Kanunu’ hangi savaştan sonra çıkarılmıştır? 

A) I. İnönü

B) II. İnönü 

C) Sakarya Meydan Muharebesi 

D) Eskişehir – Kütahya Muhaberesi 

E) Büyük Taarruz 

 

18.) Sakarya Savaşı sonrasında Fransa ile imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ? 

A) Gümrü Antlaşması 

B) Londra Antlaşması 

C) Lozan Antlaşması 

D) Ankara Antlaşması 

E) Mudanya Antlaşması 

 

19.) Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasına gözlemci olarak katılmıştır ? 

A.) ABD 

B.) Sovyet Rusya 

C.) İngiltere 

D)Fransa 

E.) Çin 

 

20.) TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.
Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği
B) Ekonomik taviz verilebileceği
C) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği
D) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği
E) TBMM’de ekonomik sıkıntılar yaşandığı

 

Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.

 Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar  dileriz.

 

 

CEVAP ANAHTARI : 1.A 2.C 3.A 4.E 5.D 6.B 7.B 8.D 9.A 10.A 11.D 12.C 13.D 14.E  15.E 16.B 17.D 18.D 19.A 20.C 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir