(2019-2020) 9. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla  hazırlamış olduğumuz 9.Sınıf Biyoloji  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 9. SINIF BİYOLOJİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 * 3=15 puan)

1.Organizmaların işlevsel en küçük birimine ………………. denir.

2.Yapılarında karbon ve hidrojen atomunu birlikte bulundurmayan bileşiklere …………………….. bileşik denir.

3.Bir çözeltinin H+ iyon derişimini artıran bileşiklere ………………….. olarak adlandırılır.

4. Monomerlerden polimerler üretilirken monomerler arasında kimyasal bağlar kurulur. Bu sırada kurulan bağ sayısı kadar su açığa
çıkar. Bu yüzden bu reaksiyonlara ………………………………. denir.

5.Proteinlerin yapı taşları …………………………..lerdir.

 

B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.  (5 * 3=15 puan)

 

1. (…) İnorganik Bileşikler su, asit-baz, tuz ve minerallerdir.

2.(…) Yıkım (katabolizma) tepkimelerinde polimerlerin su kullanılarak monomerlerine ayrıştırılmasına hidroliz denir.

3.(…) Enzimlerin çalışmasını durduran maddelere aktivatör madde denir.

4.(…) Proteinlerde peptit bağı yağlarda ise ester bağı bulunur.

5.(…) Vücudumuzda parçalandıkları zaman en fazla enerjiyi karbonhidratlar verir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (10*5= 50p)

1.Canlılarda gerçekleşen yapım (anabolizma ) ve yıkım (katabolizma ) reaksiyonlarının tamamına ne ad verilir ?

A) Dehidrasyon Sentezi

B) Enzim

C) Metabolizma

D) Boşaltım

E) Adezyon kuvveti

2.Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklerden biri değildir?

A) Enzim

B)Hormon

C) Vitamin

D) Karbonhidrat

E) Su

3.Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden biri değildir?

A) Tüm canlı organizmaların biyolojik sıvılarının yapısında bulunan iyi bir çözücüdür.

B) Üretici canlıların çoğu için besinin hidrojen ve elektron kaynağıdır.

C) İki hidrojen atomunun bir oksijen atomuna bağlanmasıyla oluşmuştur.

D) Parçalandıları zaman bol miktarda vücuda enerji verirler.

E) Dünya üzerindeki sıcaklıkları belirli sınırlar içinde tutar.

4.Aşağıda verilenlerden hangisi bazik özellik göstermez?

A) Çamaşır suyu

B) Sabun

C)Karbonat

D) Temizleyici

E) Sirke

5.-Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur.

-Vücudumuzda en fazla bulunan mineraldir.

-Eksikliğinde vücudumuzda  kas kasılmaları meydana gelir.

Yukarıda özellikleri verilen minarel aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kalsiyum

B) Sodyum

C) Potasyum

D) Fosfor

E) Magnezyum

6.Aşağıdakilerden hangisi çok şekerli (polisakkaritlere) örnek olarak verilemez?

A) Nişasta

B) Glikoz

C) Glikojen

D) Kitin

E) Selüloz

7.Aşağıdakilerden hangisi Protein eksikliği sonucunda vücutta meydana gelebilecek rahatsızlıklardan biri değildir ?

A) Ödem oluşumu

B) Yaraların geç iyileşmesi

C) Bağışıklıkta zayıflama

D) Çocuklarda büyüme ve gelişme aksaklıkları

E) Kas kasılmaları

8.Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Reaksiyonları başlatırlar.

B) Reaksiyon sonucunda değişime uğramadan çıkarlar.

C) Tersinirdiler yani çift yönlü çalışırlar.

D) Çoğu takım halinde çalışır.

E) Enzimler %15 in altında su içeren ortamlarda  çalışamazlar.

9.Aşağıdaki vitaminlerden hangisi suda çözünen vitamindir?

A) D vitamini

B) E vitamini

C) B vitamini

D) K vitamini

E) A vitamini

10.Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Çift zincirli moleküldür.

B) Protein sentezine doğrudan katılır.

C) Kendini eşleyebilir ve onarabilir.

D) Yöneticidir emir verir.

E) Yıkılıp yeniden yapılamaz.

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız? (5 puan)

2. Proteinlerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız ? (5 puan)

3. RNA’nın  özelliklerinden 5 tanesini yazınız. (5 puan)

4. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri yazınız ?(5 puan)

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

Boşluk Doldurma Cevapları

1. Hücre

2. İnorganik

3. Asit

4. Dehidrasyon reaksiyonu

5.Aminoasit

Doğru Yanlış Cevapları

1. D

2. D

3. Y

4. D

5. Y

Çoktan Seçmeli Cevapları

1.C   2.E   3.D   4.E   5.A   6.B   7.E   8.A   9.C   10. B

 

Klasik Soru Cevapları

1.

-Hücresel Yapı

-Beslenme

-Solunum

-Metabolizma

-Üreme

2.

-Yapı taşları aminoasitlerdir.Proteinler birbirine peptit bağıyla bağlıdırlar.

-Yapıcı onarıcıdır.

-Enerji verir.

-Vücudun ana yapı bileşenidir.

-Yapısında karbon ,hidrojen ,oksijen ve azot atomları bulunur.

 

3.

-Tek zincirli yapıya sahiptir.

-Kendisini eşleyemez.

-DNA’dan aldığı şifre ile protein  sentezini gerçekleştirir.

-RNA molekülü ribozomlarda , sitoplazmada , çekirdekte , mitokondri ve kloroplastlarda bulunur.

-Yapısını oluşturan nükleotitlerde Adenin, Urasil , Sitozin ve Guanin bulunur.

4.

-Sıcaklık

-Ph

-Subsrat Yoğunluğu

-Aktivatör Madde

-İnhibitör Madde

-Subsrat Yüzeyi 

 

 2019-2020 9.SINIF BİYOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 TÜM YAZILI ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir