(2019-2020) 9. SINIF COĞRAFYA  1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 9.Sınıf Coğrafya  (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

 

(2019-2020) 9. SINIF COĞRAFYA  1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

1.) Türkiye’nin göreceli konumunun özelliklerinden 5 tanesini  yazınız ? (10 puan )

 

2.) Enlem etkisine bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara gidildikçe değişen özellikleri yazınız? (10 puan )

 

3.) Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. Her sorunun doğru cevabı 2 puandır. (10×2=20 puan )

1-Yer küreyi çepeçevre saran gazlardan oluşan ve hava olaylarının meydana geldiği ortama …………………………….. denir.

2-Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı …………………….. dır.

3-Orman , göl, akarsu, okyanus , dağ vb. unsurlar …………………… unsurlardır.

4-Sosyal ,ekonomik , tarihi, siyasi ve nüfus coğrafyası …………… coğrafyanın alt dalıdır.

5-Kuzey Yarım kürede en uzun gündüz ………………………….. tarihinde yaşanır.

6-Tüm Dünya’da Ekinoks (gece ve gündüz eşitliği) ……………….. ve ……………….. tarihlerinde yaşanır.

7-İki meridyen arasındaki zaman farkı ……………….. dakikadır.

8-………… ı Kuzey …………….ı Güney olmak üzere toplam ………….. paralel vardır.

9-Türkiye …… ,……… Doğu Meridyenleri ……… , …….. Kuzey Paralleri arasında yer alır.

10-Haritada yükselti basamaklarının renk tonlarıyla gösterilmesi ……………… yöntemidir.

 

4.) Klimatoloji çalışmaları yürüten bir coğrafyacı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden daha fazla faydalanır ?

A) Hidroloji

B) Meteorolji

C) Biyosfer

D) Biyocoğrafya

E) Litosfer

 

5.) A-B kentleri arasındaki uzunluk 1/700.000 ölçekli bir haritada 10 cm ile gösterilmiştir. Buna göre iki kent arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir.

A) 7000 km

B)35 km

C) 70 km

D) 7 km

E ) 700 km

 

6.)

Bu noktayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) 21 Aralık tarihinde yaz mevsimi yaşanır.

B) Kuzey yarım kürede yer alır.

C) 21 Haziran tarihinde en uzun gece yaşanır.

D) 21 Aralık tarihinde gündüz süresi gece süresinden uzundur.

E) Gölge boyları yıl içinde sıfır olmaz.

 

7.) 36 derece doğu meridyeninde yer alan Yozgat’ta  yerel saat 13:10 iken  48 derece doğu meridyeninde ki Kars’da  yerel saat kaç olur ?

A) 14.58

B) 12.10

C) 12.58

D) 13.58

E) 16.58

 

 

8.) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir?

A) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
B) Ankara’da ortalama sıcaklıkların Erzurum’dan yüksek olması
C) Diyarbakır’da güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması
D) Antalya’da ortalama sıcaklıkların İstanbul’dan fazla olması
E) Karadeniz’deki ortalama deniz suyu sıcaklıklarının Akdeniz’den düşük olması

9.)  Türkiye’nin özel konumun hangisi üzerinde etkisi yoktur?

A) Transit taşımacılık

B) İklim koşulları

C) Deniz Ulaşımı

D) Turizm etkinlikleri

E) Yerel Saat

 

10.Yeryüzünde bulunan noktaların deniz seviyesiyle aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen kapalı eğrilerle gösterilmesine ne denir ?

A)İzohips (Eş yükselti)

B) Kabartma  Yöntemi

C) Renklendirme

D) Tarama Yöntemi

E) Taraçalandırma Yöntemi

 

11.) Gece ve gündüz arasındaki  zaman farkının en fazla olduğu paralel aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 0

B) 35 K

C) 65 K

D) 68 K

E) 75 K

 

12.).Yerel saat aynıdır.

.Gölgenin en kısa olduğu an aynıdır.

.Öğle vakti aynıdır.

Aşağıdakilerden hangisinin sonucudur ?

A) Özel konum

B) Matematik konum

C) Aynı boylam üzerinde olması

D) Aynı enlem üzerinde olması

E) Kuzey Yarım Küre’de olması

 

13.)

 

A) 30

B) 40

C) 50

D) 4

E) 400

 

14.) Bir Türkiye fiziki haritası incelendiğinde Çukurova’nın yeşil, Konya Ovası’nın sarı, Erzurum Ovası’nın kahverengi ile gösterilmesi aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?

A) Jeolojik yapılarının farklılığıyla
B) Bitki örtülerinin farklılığıyla
C) Toprak türlerinin farklılığıyla
D) Eğim derecelerinin farklılığıyla
E) Yükseltilerinin farklılığıyla
15.)
Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen noktalardan hangisinin yüksekliği kesin olarak belirlenemez ?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
NOT : Test sorularının doğru cevabı 5 puandır.
Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.
CEVAP ANAHTARI :
1.
– Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
-Ortalama  yükseltisi fazladır.
-Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.
-Farklı iklim özellikleri görülmektedir.
-Tarım ürünü çeşitliliği fazladır.
2.
 • Güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
 • Sıcaklık azalır.
 • Buharlaşma azalır.
 • Denizlerin tuzluluk oranı azalır.
 • Tarım ürünü olgunlaşma süresi uzar.
 • Karın yerde kalma süresi uzar.
 • Meridyenler arası mesafe azalır.
 • Paralellerin boyu küçülür.
 • Tan ve gurup süresi uzar.
 • Çizgisel hız azalır.
 • Güneş’in doğuş batış süresi ve alacakaranlık süresi uzar.
 • Gece gündüz süre farkı artar.
3.
1.hava küre (atmosfer)
2.Jeomorfoloji
3.Doğal
4.Beşeri
5.21 Haziran
6.21 Mart – 23 Eylül
7.4
8.90-90-180
9.26-45 – 36-42
10.Renklendirme
4.B
5.C
6.B
7.D
8.D
9.E
10.A
11.E
12.C
13.B
14.E
15.B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir