(2019-2020) 9. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 9.Sınıf Kimya   (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

(2019-2020) 9. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 * 3=15 puan)

1. Fizik, kimya, astronomi, mantık, siyaset ve biyoloji alanlarında çalışmalar yapmış Yunan filozof   ………………………………. tur.

2.Farklı elementlerin belirli oranlarda, kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere  ……………………. denir.

3.Bir element atomun çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamına o elementin …………………….. denir.

4.Gaz hâlindeki nötr bir atomdan elektron kopararak pozitif yüklü iyon oluşturmak için verilmesi gereken enerjiye ………………………..  denir.

5.Atom numarası =………………….. =Proton sayısı

 

B.Aşağıda sembolleri verilen elementlerin adını yazınız. (5*3=15 puan)

1.Cr ……………………….

2.S  ……………………….

3.Mg …………………….

4.Ne ……………………

5.Hg ……………………

 

C. Aşağıda isimleri verilen element ve bileşiklerin sembollerini yazınız? (5*3 =15 puan )

1.Amonyak           ………………………….

2.Yemek Tuzu     ………………………….

3.Tuz Ruhu          ………………………….

4.Gümüş               ……………………………

5.Altın                   ……………………………

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (8*5= 40p)

1. Aşağıdakilerden hangisi klor elementinin simgesidir?

A) Na

B) Cl

C) Ca

D) Mg

E)  K

 

2.Aşağıdakilerden hangisi  Dalton atom modelinin varsayımlarının biri değildir? 

A) Madde, atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur.

B) Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka bir atoma dönüşemez.

C)Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur.

D) Atomlar çok yoğun, içi dolu kürelerdir.

E)Atomdaki negatif (-) yük sayısı, pozitif (+) yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür.

 

3.

Yukarıda verilen magnezyum elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10

B) 12

C) 24

D) 2

E) 36

 

4.Aşağıdaki elementlerden hangisi metal değildir?

A) H

B) Mg

C) Ca

D) Ka

E) Na

 

5.Kütle numarası 23 , proton sayısı 11 olan Na elementinin nötron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23

B)11

C) 12

D) 36

E) 10

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerinden biridir?

A) Isıyı ve elektrik akımını iyi iletirler.

B) Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar.

C) Civa hariç hepsi katı haldedirler.

D) Genellikle doğada serbest hâlde iki veya daha fazla atomdan oluşan moleküller hâlinde bulunurlar.

E) Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

 

7. Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 8A grubu elementleri oda koşullarında tek atomlu gaz hâlindedirler.

B) 7A grubu elementleri genellikle iki atomlu moleküller hâlinde bulunurlar.

C) 2A grubu elementlerinin elektron alma istekleri yoktur.

D) 1A grubu elementleri kendileriyle aynı periyotta bulunan elementlerden daha büyük atom hacmine sahiptir.

E) 4A grubu elementlerinin tamamı ametaldir.

 

8. Aşağıdaki atomlardan hangisinin çapı en küçüktür?

A) 😯

B) 11Na

C) 9F

D) 12Mg

E) 13Al

 

E. Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

1. Elementlerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız ? (5 puan)

2. Sodyumun (Na) insan sağlığı ve çevre sağlığı için önemini açıklayınız? (5 puan)

3. Soygaz elementlerini yazınız? (5 puan)

 

 

Çalışma Saatimiz ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

Boşluk Doldurma Cevapları

1.Aristo

2.Bileşik

3.Kütle Numarası

4.İyonlaşma Enerjisi

5.Çekirdek yükü

 

B. Şıkkı Cevapları 

1.Cr ……KROM……….

2.S  ……KÜKÜRT……

3.Mg ..MAGNEZYUM

4.Ne ….NEON……

5.Hg ….CİVA.

C. Şıkkı Cevapları 

1.Amonyak           …NH3

2.Yemek Tuzu     …NACI

3.Tuz Ruhu          ….HCI

4.Gümüş               …AG...

5.Altın                   …AU...

 

Çoktan Seçmeli Cevapları

1.B   2. E   3. B   4. A   5. C   6.D   7.E   8. C

Klasik Soru Cevapları

1.

-Tek tür atomdan oluşur.

-Saf maddedir.

-Homojendir.

-Sembollerle gösterilir.

-Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.

2.

İnsan Sağlığı İçin Önemi Çevre İçin Önemi


-Vücuttaki su dengesinin korunması,

-Besinlerin hücre duvarından geçişi,

-Kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışması,

-Vücut sıvılarının nötrlük düzeyinin korunmasında görev alır.

Çevre İçin Önemi


-Toprak ve suda iyon dengesini sağlar. Bitkilerin büyümesi için gerekli elementlerden biridir.

3.

-He (Helyum)

-Ne (Neon)

-Ar (Argon)

-Kr (Kripton)

-Xe (Ksenon)

-Rn (Radon)

3 thoughts on “(2019-2020) 9. SINIF KİMYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir