(2019-2020) 9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Sevgili Öğrenciler sınavlarınıza yardımcı olabilmek amacıyla alanında uzman kişilerinde tavsiyesi alınarak hazırlamış olduğumuz 9.sınıf Tarih (2019-2020) yazılı örneklerini çözmenizi tavsiye ederiz.Yazılı örnekleri sizin konuları daha iyi pekiştirmeniz ve sınavlarda başarılı olmanız için hazırlanmıştır. Çalışma Saatimiz ailesi olarak hepinize sınavlarınızda başarılar dileriz. 🙂

 

(2019-2020) 9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Her doğru cevap 5 puandır.

1.) ‘Geçmişte yaşamış insan topluluklarının; birbirleriyle olan ilişkilerini,siyasi, sosyal, kültürel,ekonomik ,dini faaliyetlerini, yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayalı ve objektif (tarafsız)olarak inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.’

Yukarıda tanımı verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkeoloji

B) Sosyoloji

C) Tarih

D) Filoloji

E) Hukuk 

 

2.) Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin özelliklerinden biri değildir?

A) Geçmişteki ve gelecekteki olayları inceler.

B) Belgelere dayanır.

C) Yer ve zaman belirtir.

D) Sebep sonuç ilişkisi olmalıdır.

E) Objektid olmalıdır.

 

3.) Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında dikkat edilecek ususlar arasında yer almaz?

A) Olaylar arasında neden- sonuç ilişkisi kurulmalıdır.

B) Konuyla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanılmalıdır

C) Doğru değerlendirmeler yapmak için olayın üzerinden belirli bir süre geçmiş olmalıdır.

D) Olayın meydana gediği yer ve zaman mutlaka belirtilmelidir.

E) Tarihi olaylar ile ilgili yasa ve kurallar vardır.

 

4.) Türklerden başka Çinliler ve Tibetler tarafından da kullanılan takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miladi takvim

B) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

C) Hicri Takvim

D)Rumi Takvim

E) Celali Takvimi

 

5.) Ay yılına göre hazırlanan tek takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

B) Rumi Takvim

C) Celali Takvim

D) Hicri Takvim

E)Miladi Takvim

 

6.) Tarihî olay ve olgular düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olayın özelliklerinden biri değildir?
A) Biricik ve özgündür.

B) Yer ve zaman bildirir.

C) Kısa süreli gelişmelerdir.

D) Başlangıç ve bitiş zamanı bellidir.

E) Tarihî süreçte tekrar edebilir

 

7.) Türkler, tarih boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bu nedenle de
farklı kültürlerle etkileşime girmiştir.
Bu durum Türklerin kullandığı takvimlere de yansımıştır.
Buna göre;
I. İslam Medeniyeti,
II. İran Medeniyeti,
III. Roma Medeniyeti
Türklerin kullandığı takvimler dikkate alındığında yukarıdaki medeniyetlerin hangisinden etkilendiği
söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

8.) Geçmişteki insan faaliyetlerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer göstererek ve belgelerden yararlanarak araştıran bilim dalına tarih denir.
Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?
A) Kaynaklardan faydalandığı

B) Nedenselliğe sahip olduğu

C) Kronolojiye yer verdiği

D) Eski devirleri aydınlattığı

E) Olayların geçtiği mekânı belirttiği

 

9.) İlk Çağ’da Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşmasında;

I. uluslararası ticaret,

II. göçler,

III. Büyük İskender’in Asya seferi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

10.)• Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık
ve madencilikle uğraşmışlardır.
• Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim
kaynağının tarım olmasını sağlamıştır.
Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafya

B) Irk

C) Din

D) Kültür

E) İhtiyaçlar

 

11.) Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır?
A) Fenikeliler

B) Asurlular

C) Frigler

D) İyonlar

E) Yunanlar

 

Aşağıdaki soruların yanına Doğru ise D – Yanlış ise Y yazınız. Her soru 3 puandır.

1-(….) Miladi Takvim bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı 1 Ocak’tır.

2-(….)Arkeoloji; kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.

3-(….) Tarih subjektif bir bilim dalıdır.

4-(….)Bilim ; evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen,
deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç
çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim demektir

5-(….) Tarihte değişmez kural ve yasalara ulaşılabilir.

6-(….) Tekerleği icat eden ilk toplum Sümerler’dir.

7-(….) İlk atlı birlikleri Babiller oluşturmuşlardır.

8-(….) İlk yazıyı Asurlar bulmuşlardır.

 

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz. Her doğru cevap 3 puandır.

1.) Tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî konularda kısa
sürede meydana gelen gelişmelere ………………… denir.

2.)Tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlere ……………………. denir.

3.) Dillerin tarihini, değişimini ve gelişimini inceleyen bilim dalına ………………. denir.

4.) Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalına ……………….. denir.

5.)Dünya etrafındaki on iki tur dönüş bir yıla denk gelen yıla ……………….. denir.

6.) Milli dini Musevilik olan medeniyet …………….dir.

7.) En uzun devir ………………. devirdir.

 

 

 

 

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR CEVAP ANAHTARI

1.C   2.A   3.E    4.B    5.D   6.E    7.E    8.C    9.E    10.A    11.C

 

 

DOĞRU-YANLIŞ CEVAP ANAHTARI

1-D   2-D   3-Y    4-D   5-Y    6-D    7-Y    8-Y

 

 

BOŞLUK DOLDURMA CEVAP ANAHTARI

1-Olay   2-Olgu   3-Filoloji   4-Etnografya   5-Ay yılı  6-İbraniler   7- Paleotik Devir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir